Kim jest „opiekun usamodzielnienia”

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 04-07-2012 r.

Sytuacje, w których obowiązany jest działać opiekun usamodzielnienia, oraz jego funkcję, określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opiekun usamodzielnienia jest ustanawiany dla osoby pełnoletniej, która opuszcza placówkę opiekuńczo-wychowawczą (osoba usamodzielniana).

Opiekunem usamodzielnienia może zostać osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Ustanowienie opiekuna leży w interesie osoby usamodzielnianej, gdyż warunkiem przyznania jej pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest, poza złożenie wniosku w tym zakresie, posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia. Program usamodzielnienia określa w szczególności:

  • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
  • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

 

Wskazanie osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, dokonuje osoba usamodzielniana, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem prze nią pełnoletności. Osoba usamodzielniana przedstawia w tym celu zgodę osoby mającej zostać opiekunem.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29490 )
Array ( [docId] => 29490 )