Czym jest przemoc w rodzinie

Data: 28-08-2012 r.

Przemoc w rodzinie jest skierowana wobec osób najbliższych. Polega na jednorazowym albo powtarzającym się działaniu lub zaniechaniu naruszającym prawa lub dobra osobiste osób najbliższych. Przemoc może być fizyczna, psychiczna bądź seksualna.

Definicja przemocy w rodzinie

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, przede wszystkim narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny (rodzic), zstępny (dziecko), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia (adopcji) oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (czyli konkubent).

Formy przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie może więc mieć postać:

  • przemocy fizycznej - czyli bicia, popychania, szarpania, kopania, duszenia,
  • przemocy psychicznej - czyli obrażania, wyzywania, poniżania, pozbawiania kontaktu z innymi ludźmi, kontrolowania,
  • przemocy seksualnej - czyli zmuszania do współżycia, do zachowań seksualnych, których ofiara przemocy nie akceptuje.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29493 )
Array ( [docId] => 29493 )