Jakie są różnice między rozwodem a separacją

Autor: Borkowska Katarzyna
Data: 02-09-2012 r.

W przypadku „rozpadu” małżeństwa małżonkowie decydują się na rozwód lub separację. Obie te instytucje pod wieloma względami są podobne. Występują jednak między nimi pewne zasadnicze różnice – sprawdź jakie.

Rozwód

Każdy z małżonków może zażądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Warunkiem jest trwały i zupełny rozkład pożycia. „Trwały” oznacza brak szans na powrót małżonków do wspólnego pożycia; „zupełny” natomiast – ustanie więzi uczuciowych, fizycznych i gospodarczych.

Sąd nie orzeknie jednak rozwodu w przypadku gdy:

  • wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).

Orzekając rozwód sąd orzeka:

  • czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (chyba że małżonkowie zgodnie wnoszą o zaniechanie orzekania o winie, wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy),
  • o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
  • o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Sąd może również (na wniosek jednego z małżonków) dokonać podziału majątku wspólnego. Bierze wówczas pod uwagę potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Separacja

Jeśli chodzi o separację, to w odróżnieniu od rozwodu wystarczy, że rozkład pożycia jest zupełny (czyli brak więzi uczuciowych, fizycznych i gospodarczych), nie musi być trwały. Podobnie jednak jak w przypadku rozwodu, jeżeli może ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, sąd nie orzeka separacji. Nie orzeka jej również, wówczas gdy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Orzeczenie separacji ma w zasadzie takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, jednak nie daje możliwości ponownego zawarcia małżeństwa. Separacja nie jest również podstawą do powrotu do poprzedniego nazwiska.


Zobacz także:

Borkowska Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29513 )
Array ( [docId] => 29513 )