Wszystkie artykuły

  Ustanie małżeństwa 30.11.2017
  Rozwód z orzeczeniem o winie - konsekwencje
  Wiedza o tym, że wyrok rozwodowy może zawierać orzeczenie o winie lub też może nie wskazywać, który małżonek jest winy rozkładowi pożycia jest raczej powszechna, jednakże konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie już takie oczywiste nie są. Niestety zdarza się, że małżonkowie toczą długie i skomplikowane postępowanie rozwodowe, które tylko dodatkowo pogłębia konflikt między ...

  Ustanie małżeństwa 30.11.2017
  Rozwód z orzekaniem o winie - wina oczywista dla wszystkich tylko nie dla sądu
  Uzyskanie wyroku rozwodowego z wyłącznej winy współmałżonka nigdy nie jest proste, gdyż przypisanie winy wymaga nie tylko udowodnienia podczas procesu, że współmałżonek dopuścił się zawinionego zachowania, lecz również wykazania związku przyczynowego pomiędzy tym zachowaniem, a rozkładem pożycia małżeńskiego. Co więc to oznacza w praktyce?Wyobraźmy sobie taką sytuację, ...

  Ustanie małżeństwa 05.09.2012
  Kiedy sąd może orzec rozwód
  Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej każdy z małżonków może wystąpić o rozwód. O trwałej postaci rozpadu pożycia można mówić, jeżeli okoliczności danej sprawy wskazują, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Nawet jeżeli spełnione są przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd ...

  Ustanie małżeństwa 02.09.2012
  Jakie są różnice między rozwodem a separacją
  W przypadku „rozpadu” małżeństwa małżonkowie decydują się na rozwód lub separację. Obie te instytucje pod wieloma względami są podobne. Występują jednak między nimi pewne zasadnicze różnice – sprawdź jakie.Rozwód Każdy z małżonków może zażądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Warunkiem jest trwały i zupełny rozkład pożycia. „Trwały” oznacza brak szans ...

  Ustanie małżeństwa 24.08.2012
  Jakie są skutki bigamii
  Osoba, która pozostaje w związku małżeńskim nie może ponownie zawrzeć małżeństwa. Z bigamią, czyli ponownym zawarciem małżeństwa, mimo pozostawania w związku małżeńskim wiążą się określone skutki prawne.W razie bigamii każdy, kto ma interes prawny w tym, może domagać się unieważnienia małżeństwa. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu bigamii, jeżeli poprzednio ...

  Ustanie małżeństwa 24.08.2012
  Kiedy sąd może orzec separację
  Orzeczenie przez sąd separacji jest możliwe jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Dotyczy to zupełnego rozpadu więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej. Orzeczenia separacji może domagać się każdy ze współmałżonków.Aby można było orzec separację między małżonkami musi dojść do zupełnego rozpadu więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej. Przesłanką ...

  Ustanie małżeństwa 20.06.2012
  Choroba psychiczna podstawą do unieważnienia małżeństwa
  Choć termin „choroba psychiczna” nie jest już używany we współczesnej psychiatrii, gdyż uważa się go za archaiczny i niejednoznaczny, to jednak nadal funkcjonuje on w przepisach prawnych. Jako przykład można przytoczyć art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przewiduje możliwość unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego jednego ...

  Ustanie małżeństwa 10.06.2012
  Kiedy nie można orzec rozwodu
  Raczej powszechne jest przekonanie, że jeśli oboje małżonkowie chcą rozwiązać swoje małżeństwo poprzez rozwód to sąd ma obowiązek tego rozwodu udzielić. Nic jednak bardziej mylnego. Sąd nie orzeknie rozwodu, nawet mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.Przytoczone ...

  Ustanie małżeństwa 10.06.2012
  Czy małżeństwo zawarte pod przymusem jest nieważne
  Choć aranżowanie małżeństw w naszej kulturze już raczej nie istnieje, to jednak zdarzają się sytuacje, kiedy młodzi stają na ślubnym kobiercu nie do końca z własnej woli. Czy w takiej sytuacji ich małżeństwo będzie ważnie zawarte?Ustawodawca, w art. 15(1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wymienił przypadki, których zaistnienie może stanowić podstawę do unieważnienia małżeństwa. ...

  Ustanie małżeństwa 04.06.2012
  Różnice między separacją a rozwodem
  Niejednokrotnie małżonkowie, których wspólne pożycie przestało się układać, stają przed dylematem: rozwód czy separacja? Podobieństwo tych instytucji jest duże, ale ich skutki są całkowicie odmienne, dlatego warto podkreślić występujące między nimi różnice.Zasadniczą różnicą między separacją, a rozwodem stanowi fakt, że separacja uchyla wspólnotę jaka między małżonkami ...