Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

Autor: Radziszewska Alicja
Data: 12-06-2012 r.

Nadanie nazwiska dziecku, które nie pochodzi z małżeństwa często jest przyczyną różnego rodzaju konfliktów pomiędzy rodzicami, którzy nie pozostają w związku małżeńskim.

 

Fakt narodzenia się dziecka należy zgłosić do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia w terminie 14 dni od dnia narodzin. W przypadku, gdy matka dziecka nie pozostaje w związku małżeńskim dane dotyczące ojca dziecka można wpisać do aktu urodzenia w dwóch przypadkach:

  • gdy doszło do uznania dziecka,
  • gdy ojcostwo zostało ustalone sądownie.

Jeżeli żadna z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona, wówczas w akcie urodzenia figuruje jedynie nazwisko matki dziecka.

Nazwisko dziecka a uznanie

Gdy doszło do uznania dziecka przepisy wskazują, iż o nazwisku uznanego dziecka decydują zgodne oświadczenia obojga rodziców. Oświadczenia te składane są jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa (odpowiednio oświadczeniem mężczyzny, że jest ojcem dziecka oraz oświadczeniem matki dziecka, która potwierdza fakt ojcostwa danego mężczyzny).

Rodzice dziecka mogę wybrać nazwisko spośród następujących możliwości:

  • nazwisko matki,
  • nazwisko ojca,
  • nazwisko złożone z nazwiska matki i nazwiska ojca (kolejność również zależy od wyboru rodziców).

W praktyce często jednak dochodzi do sytuacji konfliktowych, ponieważ rodzice nie są w stanie porozumieć się w kwestii wyboru nazwiska dziecka. W razie braku zgodnych oświadczeń rodziców ustawodawca przedstawia rozwiązanie polegające na tym, że dziecko nosi nazwisko dwuczłonowe złożone z nazwisk obojga rodziców, z tym, że nazwisko matki jest pierwsze w kolejności. Zasada ta obowiązuje nie tylko w sytuacji, gdy rodzice złożyli sprzeczne oświadczenia, ale także wtedy, gdy nie złożyli ich w ogóle.


Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

 

Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpi po sporządzeniu aktu urodzenia, dotychczasowe nazwisko dziecka może ulec zmianie, a w akcie urodzenia wpisuje się informację o dokonanym uznaniu i nowym nazwisku. Jest to jednak tylko możliwość, ponieważ fakt uznania nie stoi na przeszkodzie, aby dziecko zachowało dotychczasowe brzmienia nazwiska.

Co istotne, różne oświadczenia rodziców w przedmiocie nazwiska dziecka pozostają bez wpływu na skuteczność uznania. Nie jest więc powiedziane, że godząc się na uznanie rodzice dziecka muszą jednocześnie być zgodni w kwestii nazwiska. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli w momencie uznania dziecko ma ukończone 13 lat, wówczas do zmiany jego nazwiska potrzebna jest również jego zgoda.

Nazwisko dziecka a sądowe ustalenie ojcostwa

W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa reguły dotyczące nazwiska dziecka są podobne. W toku postępowania rodzice mogą złożyć oświadczenia w przedmiocie wyboru nazwiska dziecka, a jeżeli są one zgodne wówczas wyrażona w nich wola jest dla sądu wiążąca. Nazwisko dziecka rodzice mogą ukształtować w swoich oświadczenia identycznie jak przy procedurze uznania.

Brak zgodnych oświadczeń będzie prowadziło do sytuacji, że sąd z urzędu w wyroku nada dziecku nazwisko złożone, składające się w kolejności z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Również w tym wypadku, do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, wymagana jest jego zgoda.

 

Radziszewska Alicja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Skoro Art.89 § 1 daje możliwość nadania dziecku nazwiska matki na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców i uznaniu dziecka przez ojca , to dlaczego Art. 90 § 1 daje możliwość tylko matce - zmiany nazwiska dziecka na nazwisko męża, który nie jest ojcem dziecka. Dlaczego nie brany jest fakt,że ojciec biologiczny wyraził zgodę przy rejestracji - na nazwisko rodowe matki - dla dziecka ? § 2 Art.90 zakazuje jedynie zmiany nazwiska dziecka w przypadku kiedy dziecko nosi nazwisko ojca ub łączone nadane w zgodnych oświadczeniach rodziców a zupełnie pomija fakt oświadczenia ojca i wyrażenia zgody na noszenie przez dziecko nazwiska matki. W ten sposób przy uznaniu dziecka i wyrażeniu zgody na noszenie przez niego nazwiska jego matki zostałem ukarany bo matka dziecka po wyjściu za mąż za innego mężczyznę dokonała bez mojej zgody i wiedzy zmiany nazwiska mojemu synowi. Mój syn pomimo uznania przeze mnie i uznania nazwiska - nosi obecnie nazwisko obcego faceta , z którym mieszka / karanego chyba 2-krotnie w sprawach karnych o jakieś wykroczenia/, więc należałoby chyba przy takiej zmianie urzędnik USC powinien żądać od mnie wyrażenia zgody ? Gdzie mam szukać możliwości sprostowania tego ? A może w polskim Prawie Rodzinnym funkcjonują sprzeczne lub dyskryminujące ojców biologicznych - przepisy ?

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

Witam jestem mężatką w trakcie rozwodu urodziły się bliźniaki ze związku z innym partnerem i czy w urzędzie mogę zmienić dziecka nazwisko na nazwisko z męża który nie jest ojcem dziecka na nazwisko biologicznego ojca??

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29523 )
Array ( [docId] => 29523 )