Wszystkie artykuły

    Władza rodzicielska 11.04.2012
    Nazwisko dziecka
    O tym, jakie nazwisko będzie nosić dziecko decydują określone zasady. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dziecko pochodzi od rodziców biologicznych, a także o dziecko, które zostało uznane oraz gdy ojciec dziecka nie jest jego biologicznym ojcem.Jeżeli istnieje domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, nosi wówczas nazwisko, które jest nazwiskiem rodziców, a jeżeli małżonkowie ...