Wszystkie artykuły

  Alimenty 09.04.2012
  Kto jest ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa
  Nawet gdy małżonkowie nie żyją już razem, lecz rozwód nie został jeszcze orzeczony, istnieje domniemanie, że dziecko urodzone przez mężatkę jest dzieckiem jej męża. Domniemanie to nie może zostać obalone poprzez wskazanie innego ojca w akcie urodzenia dziecka lub wskazanie, że ojciec jest nieznany. Niezbędne jest wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.Domniemanie ojcostwa Jeżeli ...

  Alimenty 08.04.2012
  Dziecko też zapłaci alimenty
  Alimenty są obowiązkiem dostarczania środków utrzymania i w miarę potrzeby także środków wychowania, które mają na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb uprawnionego. Taka definicja alimentów kojarzy się z najpopularniejszą formą w jakiej występują, a więc z świadczeniem rodzica na rzecz dziecka. Czy jednak rodzic może dochodzić od dziecka wsparcia w formie alimentów? Zgodnie ...

  Majątek małżonków 08.04.2012
  Co w małżeństwie nie jest wspólne
  Jeśli małżonkowie przed ślubem nie uzgodnili inaczej (np. w intercyzie), to w trakcie małżeństwa istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa (każda rzecz jest wspólna). Czy jednak od momentu ślubu rzeczywiście zostajemy ograniczeni w tym co możemy posiadać i wszystko teraz, gdy należy do nas to także i do współmałżonka? Odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, gdyż ...

  Ustanie małżeństwa 08.04.2012
  Co z nazwiskiem po rozwodzie
  Zazwyczaj po ślubie jeden z małżonków przyjmuje nazwisko współmałżonka. Doniosłość tej chwili znika jednak, gdy okazuje się, że wybranek serca nie jest jednak idealny i jedynym rozwiązaniem, aby powrócić do szczęśliwego i spokojnego życia jest rozwód. Po rozwodzie, wiele osób chce zapomnieć o minionym związku, ale boleśnie przypomina o tym nazwisko współmałżonka, które ...

  Ustanie małżeństwa 08.04.2012
  Jak się rozwieść
  Nie każde małżeństwo, które zapoczątkował cudowny ślub, będzie takie także i po nim. Różnice charakterów, niewierność, czy po prostu, oddalenie się od siebie, nieuchronnie prowadzą do podjęcia decyzji o rozwodzie. Ale jak wygląda rozwód od strony prawno - formalnej?Właściwy sądProces rozwodowy rozpoczyna się od złożenia pozwu przez tego z małżonków, który chce zakończyć ...

  Alimenty 07.04.2012
  Termin zaprzeczenia ojcostwa
  Przepisy prawa przewidują tzw. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Domniemanie to może zostać obalone poprzez zaprzeczenie ojcostwa. Przepisy określają terminy, w czasie których takie zaprzeczenie jest możliwe. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później ...