Wszystkie artykuły

  Zawarcie małżeństwa 25.09.2012
  Co to jest ślub konkordatowy
  Dzięki instytucji ślubu konkordatowego przyszli małżonkowie nie muszą zawierać dwóch małżeństw – przed urzędnikiem stanu cywilnego oraz przed duchownym. Ślub konkordatowy jest uznawany zarówno przez prawo polskie, jak i przez prawo kościelne. Małżeństwo kobiety i mężczyzny zawarte zgodnie z prawem wewnętrznym kościoła lub innego związku wyznaniowego nazywane jest małżeństwem ...

  Zawarcie małżeństwa 14.09.2012
  Jakie są skutki podpisania intercyzy
  Intercyza to umowa majątkowa małżeńska zawierana w formie aktu notarialnego. Najczęściej kojarzona jest z ustanowieniem rozdzielności majątkowej, ale na mocy jej postanowień można osiągnąć i inne skutki. Jakie - dowiesz się z porady. Stronami intercyzy mogą być małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński (wówczas umowa zaczyna obowiązywać dopiero w chwili ...

  Zawarcie małżeństwa 29.08.2012
  Kiedy można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Obywatele polscy, kobieta i mężczyzna mogą zawrzeć związek małżeński także za granicą. Aby mogli to zrobić muszę dopełnić kilku formalności, m.in. muszą okazać dokumenty tożsamości oraz przedłożyć odpisy aktów urodzenia. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą ...

  Zawarcie małżeństwa 29.08.2012
  W jakim wieku można zawrzeć małżeństwo
  Zasadą jest, że małżeństwa nie może zawrzeć osoba, która nie skończyła 18 lat. Od tej zasady przepisy przewidują wyjątki – m.in. sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa przez kobietę zanim ukończy ona 18. roku życia. Sąd rodzinny może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem 18 lat kobiecie, która ukończyła 16 lat, ale może to nastąpić z ważnych powodów, ...

  Zawarcie małżeństwa 10.06.2012
  Jakie dokumenty są potrzebne, żeby zawrzeć małżeństwo
  Osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński, muszą w tym celu przedstawić odpowiednie dokumenty. Są to między innymi pisemne oświadczenie o braku wiedzy na temat istnienia okoliczności, które wyłączają zawarcie małżeństwa oraz dokument potwierdzający tożsamość. Szczegółowy wykaz potrzebnych zaświadczeń znajduje się w art. 54-56 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. ...

  Zawarcie małżeństwa 10.06.2012
  Kiedy małżeństwo bigamiczne będzie ważnie zawarte
  Bigamia, a więc posiadanie przez jednego mężczyznę dwóch (albo więcej) żon, lub przez kobietę dwóch (i więcej) mężów, jest przez polski system prawny zabronione. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy zastosowanie tego przepisu może budzić wątpliwości. Odpowiedzią ustawodawcy na tego typu sytuację jest regulacja, która umożliwia uznanie małżeństwa bigamicznego za ważnie ...

  Zawarcie małżeństwa 10.06.2012
  Czy można poślubić kuzynkę
  Kiedyś ożenek, zwłaszcza w rodzinach królewskich, pomiędzy spokrewnionymi osobami był wręcz pożądany i powszechny. Obecnie, takie sytuacje są bardzo rzadkie i raczej nie spotykają się z ogólną aprobatą społeczeństwa. A jak tą kwestię reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy?Otóż, zgodnie z art. 14 wskazanego kodeksu, nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby spokrewnione ze sobą w ...