Wszystkie artykuły

  Prawo administracyjne 16.04.2022
  Dodatek osłonowy - jeszcze można złożyć wniosek
  Wprowadzony pod koniec roku dodatek osłonowy ma niwelować podwyżki cen energii, gazu i żywności. Jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Złożono już wnioski na ponad 1 mld. zł. O funkcjonowaniu pierwszego kwartału dodatku osłonowego informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dodatek osłonowy przeznaczony jest dla niemal 7 mln. gospodarstw domowych w Polsce. Na ten cen w budżecie zarezerwowano ...

  Ochrona konsumentów 16.04.2022
  Spółka Obligacje Społeczne kontra UOKIK
  Informowanie o sprzedaży obligacji, podczas gdy ze sprzedażą obligacji nie ma to nic wspólnego, narusza zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK reaguje. Jeszcze pod koniec stycznia pojawiło się ostrzeżenie konsumenckie wobec spółki Obligacje społeczne. Na swoich stronach informuje, że sprzedaje właśnie obligacje, podczas gdy tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z udzielaniem kredytu ...

  Prawo administracyjne 15.04.2022
  Likwidacja absurdów ukraińskiej specustawy
  Dwutygodniowe obowiązywanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyniosło wnioski o tym, co należy zmienić. 14 kwietnia Prezydent podpisał nowelizację. Kwestie formalneW kwestiach formalnych nastąpi zmiana danych przechowywanych w rejestrze obywateli Ukrainy. Informacje zostaną uzupełnione o miejsce urodzenia oraz kraju urodzeni, a także unikalny numer ewidencyjny nadany przez ukraińskie ...

  Ochrona konsumentów 11.04.2022
  Umowa z konsumentem zawierana on-line na przykładzie booking.com
  Konsumenci są specjalnie chronieni. Dotyczy to wszelkich umów zawieranych z nimi przez przedsiębiorców, postrzeganych jako silniejsza strona. Specjalne wytyczne dotyczą umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy. W najnowszym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE odniósł się także do umów zawieranych on-line. A wszystko w kontekście rezerwacji pokoju poprzez znany portal booking.com ...

  Prawo administracyjne 10.04.2022
  Zakaz zabudowy - co z odszkodowaniem?
  W przypadku, gdy akt prawa ogranicza możliwość wykonywania prawa własności, poprzez wprowadzenia zakazu zabudowy, obywatel ma prawo do odszkodowania. Nawet jeśli jego pozew o odszkodowanie został złożony po terminie. Na takim stanowisku stoi Rzecznik Praw Obywatelskich, kierujący sprawę do Sądu Najwyższego. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w Sądzie Najwyższym, w sprawie obywatela, ...

  Prawo bankowe 09.04.2022
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - jak dostać dofinansowanie kredytu
  Nawet 2 tys. zł przez 3 lata mogą uzyskać osoby dotknięte zmianami stóp procentowych z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jest on przeznaczony dla tych, którzy z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku, znaleźli się w trudnej sytuacji. W mijającym tygodniu stopy procentowe osiągnęły poziom 4,5. Wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie ostatnia podwyżka. Ta okoliczność w połączeniu ...

  Osobowość prawna 08.04.2022
  Wspólnik spółki cywilnej – administrator danych osobowych
  Spółka cywilna do swojego funkcjonowania wymaga przetwarzania danych osobowych. Z punktu widzenia prawa jest jednak tylko umową cywilnoprawną, na mocy której nie powstaje żaden oddzielny byt prawny. Jaka jest więc rola i status wspólników tej spółki w kontekście RODO?Administrator danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej ...

  Prawo administracyjne 07.04.2022
  Gminy jednak będą organizować lokale zamienne
  Rzecznik Praw Obywatela prosi o wyjaśnienia sytuacji lokatorów mieszkań w budynkach wymagających rozbiórki. Gminy nie mają już obowiązku zapewnienia lokali zamiennych. Potrzebna jest pilna zmiana przepisów.Obowiązki gmin zmieniły się z dniem 31 grudnia 2021 r. Od tego momentu jedynie właściciel budynku będzie miał obowiązek zapewnienia lokali zamiennych, jeśli budynek wymaga opróżnienia, ...

  Prawo karne 06.04.2022
  Postępowanie w sprawach nieletnich - nowe przepisy przyjęte
  Rząd zatwierdził 5 kwietnia nowelizację przepisów dotyczących postępowania w sprawach nieletnich. Ministerstwo Sprawiedliwości dąży do zaostrzenia kar i skutecznego ich wymierzania wobec sprawców najcięższych przestępstw. Jak przyznał Minister Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej - ustawa z 1983 r. regulująca kwestie odpowiedzialności nieletnich sprawców, jest po prostu ...

  Prawo administracyjne 05.04.2022
  Zmiany zasad wydawania numeru PESEL dla uchodźców
  Pojawił się projekt kolejnej zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Główne zmiany dotyczą procedury wydawania numeru PESEL. Mają one usprawnić i przyspieszyć otrzymanie numeru przez obywatela Ukrainy, a jednocześnie pozwolić urzędom normalnie funkcjonować mimo nawału spraw. Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jest to kolejna zmiana specustawy. ...