Wszystkie artykuły

  Ustanie małżeństwa 30.11.2017
  Rozwód z orzeczeniem o winie - konsekwencje
  Wiedza o tym, że wyrok rozwodowy może zawierać orzeczenie o winie lub też może nie wskazywać, który małżonek jest winy rozkładowi pożycia jest raczej powszechna, jednakże konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie już takie oczywiste nie są. Niestety zdarza się, że małżonkowie toczą długie i skomplikowane postępowanie rozwodowe, które tylko dodatkowo pogłębia konflikt między ...

  Ustanie małżeństwa 30.11.2017
  Rozwód z orzekaniem o winie - wina oczywista dla wszystkich tylko nie dla sądu
  Uzyskanie wyroku rozwodowego z wyłącznej winy współmałżonka nigdy nie jest proste, gdyż przypisanie winy wymaga nie tylko udowodnienia podczas procesu, że współmałżonek dopuścił się zawinionego zachowania, lecz również wykazania związku przyczynowego pomiędzy tym zachowaniem, a rozkładem pożycia małżeńskiego. Co więc to oznacza w praktyce?Wyobraźmy sobie taką sytuację, ...

  Majątek małżonków 02.11.2017
  Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa - na co będzie mieć wpływ
  Z chwilą zawarcia małżeństwa, gdy małżonkowie nie zdecydowali się zawrzeć majątkowej umowy małżeńskiej, powstaje między nimi z mocy prawa wspólność ustawowa małżeńska, czyli od tej pory co jest moje, to jest twoje. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą jednak zmienić zdanie i ustanowić między sobą np. rozdzielność majątkową, w praktyce jednakże instytucja ...

  Władza rodzicielska 02.11.2017
  Utrudnianie kontaktów z dzieckiem ustalonych przez sąd
  Gdy kontakty z dzieckiem zostaną uregulowane w wyroku sądowym, wydawać by się mogło, że nie będzie problemów z ich realizacją, no bo w końcu wyrok sądowy to jest „coś”, nie można go lekceważyć. Praktyka pokazuje jednakże, że nie wszyscy rodzice są tego zdania i bardzo często pada stwierdzenie „A co mi zrobią jak dziecka na kontakty nie wydam? Przecież komornik na egzekucję ...

  Alimenty 02.11.2017
  Czy alimenty bez rozwodu są możliwe?
  Podczas konsultacji udzielanych w sprawach rodzinnych, bardzo często pada pytanie „czy mogę domagać się alimentów od współmałżonka na siebie i na dziecko w sytuacji, gdy nie został orzeczony rozwód?”. Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, pamiętać jednakże należy o kilku kwestiach, gdyż dochodzone w takim przypadku roszczenie nie będzie stricte roszczeniem ...

  Alimenty 23.10.2017
  Dziecko jest już dorosłe, nadal mam płacić alimenty?
  Rodziców względem dziecka obciąża ustawowy obowiązek alimentacyjny, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią bowiem, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z zacytowanej regulacji ...

  Spadki i darowizny 04.12.2015
  Zabezpieczenia spadku - będą nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości opracowało projekt rozporządzenia określającego szczegółowy sposób zawiadamiania właściwych instytucji o zastosowanym środku zabezpieczenia, zawartości protokołu ze spisu majątku ruchomego. Dokument reguluje również szczegółowy tryb i sposób zastosowania niezbędnych środków tymczasowych, zapobiegających naruszeniu ruchomości przed ich spisaniem. ...

  Umowy 19.04.2015
  Organizacja pozarządowa przed sądem
  Istotną kwestią jest możliwość występowania – pod pewnymi warunkami – organizacji pozarządowej w procesie sądowym, na rzecz osoby fizycznej. W tym celu wymagana jest pisemna zgoda tej osoby. Organizacja pozarządowa może wystąpić na rzecz osoby fizycznej, wytaczając na jej rzecz powództwo bądź przystępując do niej w toczącym się już postępowaniu. Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą ...

  Ochrona konsumentów 06.08.2013
  6 zasad, o których warto pamiętać podczas wyprzedaży
  Letnie wyprzedaże to już tradycja na polskim rynku. W szale wakacyjnych zakupów łatwo stracić głowę i dokonać niewłaściwego wyboru. Warto pamiętać, jakie prawa przysługują nam podczas sezonowych obniżek.Po pierwsze - porównujmy oferty różnych sklepów. Wywieszki, bilbordy często informują o korzystnych warunkach wyprzedaży sezonowej dotyczącej całego asortymentu w sklepie. W ...

  Prawo autorskie 28.09.2012
  Prezentacja utworu a prawo twórcy do jego integralności
  Wyrażona w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zasada nienaruszalności formy i treści utworu, nazywana również prawem do integralności, stanowi gwarancję nieograniczonej w czasie i niepodlegającej zrzeczeniu się lub zbyciu więzi twórcy z utworem. Doktryna zajmuje odmienne stanowiska w kwestii oceny działań naruszających zasadę nienaruszalności formy i treści utworu. ...