Wszystkie artykuły

  Prawo autorskie 28.09.2012
  Prawo do korzystania z opracowania programu komputerowego
  Opracowanie utworu, w tym między innymi tłumaczenie, przeróbka i adaptacja, stanowią samodzielny utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. Jednak ustawodawca w sposób odrębny uregulował kwestie opracowań baz danych i programów komputerowych.Zgodnie ...

  Prawo autorskie 28.09.2012
  Czy poprawa błędów ortograficznych to naruszenie integralności utworu
  Wiele redakcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do utworów przed ich opublikowaniem. Wydaje się to naturalną koleją rzeczy. W końcu ostateczne formatowanie i redagowanie tekstu wpływa na wizerunek redakcji oraz publikowanych przez nią periodyków. Prawo redakcji do wprowadzania zmian w utworze nie jest jednak takie oczywiste, gdy przyjrzymy się mu w kontekście autorskich praw osobistych.Autorskie ...

  Prawo autorskie 28.09.2012
  Czy twórca łatek i nakładek do programów narusza prawa autorskie
  Czasami oprogramowaniu brakuje kilku funkcji a zakup nowego wiąże się zwykle z wydatkiem, dlatego w pierwszej kolejności na myśl przychodzą stworzone specjalne nakładki lub łatki, usprawniające korzystanie z oprogramowania. Instalacja jednej z nich nie rodzi żadnych pytań, jeśli stworzona została przez producenta oprogramowania. Co jednak w przypadku, gdy twórcami są sami użytkownicy ...

  Prawo autorskie 28.09.2012
  Czy opinia prawna jest utworem
  Opinia prawna to tekst, analizujący konkretnie zagadnienie prawne na podstawie wykładni przepisów, orzecznictwa i dorobku doktryny w celu wskazania jednego lub kilku rozwiązań dla zadanego zagadnienia. Opinie sporządzane są na zlecenie, a zatem co do zasady – odpłatnie. Czy zatem stanowią produkt, który ograniczony jest przepisami prawa autorskiego ze względu na twórczy charakter opinii ...

  Zawarcie małżeństwa 25.09.2012
  Co to jest ślub konkordatowy
  Dzięki instytucji ślubu konkordatowego przyszli małżonkowie nie muszą zawierać dwóch małżeństw – przed urzędnikiem stanu cywilnego oraz przed duchownym. Ślub konkordatowy jest uznawany zarówno przez prawo polskie, jak i przez prawo kościelne. Małżeństwo kobiety i mężczyzny zawarte zgodnie z prawem wewnętrznym kościoła lub innego związku wyznaniowego nazywane jest małżeństwem ...

  Zawarcie małżeństwa 14.09.2012
  Jakie są skutki podpisania intercyzy
  Intercyza to umowa majątkowa małżeńska zawierana w formie aktu notarialnego. Najczęściej kojarzona jest z ustanowieniem rozdzielności majątkowej, ale na mocy jej postanowień można osiągnąć i inne skutki. Jakie - dowiesz się z porady. Stronami intercyzy mogą być małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński (wówczas umowa zaczyna obowiązywać dopiero w chwili ...

  Prawo medyczne 07.09.2012
  Jak składać wnioski do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
  Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znacznie ułatwia i poprawia sytuację pacjentów, którzy padli ofiarą błędów lekarskich. Otóż, zgodnie z nowymi przepisami, pacjent może dochodzić odszkodowania za błędy medyczne zarówno przed sądem, jak i od ubezpieczyciela szpitala na podstawie orzeczenia wojewódzkich komisji lekarskich ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.Osoby ...

  Ochrona konsumentów 05.09.2012
  Czy piramida finansowa może być zgodna z prawem
  Działalność piramid finansowych wygląda na skomplikowany proces sprzedażowy. W rzeczywistości jednak jest łatwa do rozpoznania. Ofiarami takiej działalności jest wiele osób. Mimo iż w ostatnio, ze względu na delegalizację podobnego systemu finansowego, ilość piramid znacznie się zmniejszyła, część z nich wciąż działa. Warto zatem wiedzieć jak je rozpoznać i jak bronić się ...

  Prawo autorskie 05.09.2012
  Czy banknoty są chronione prawem autorskim
  Większość z nas z potrafi wymienić poczet królów polskich, których wizerunek znalazł się na poszczególnych banknotach polskich. Mniej więcej znamy też szatę graficzną poszczególnych nominałów. Dowodzi to, że elementy wzorów, umieszczonych na banknotach, pozostają w stałym obiegu i że na temat pieniędzy wiemy wszystko. Jak zatem ma się wzór poszczególnych banknotów do ochrony ...

  Prawo autorskie 05.09.2012
  Czy można retuszować zdjęcia znajomych
  Każdy z nas posiada zdjęcia z imprez okolicznościowych, wakacji, które spędziliśmy ze znajomymi. Wiele spośród tych zdjęć mogłoby zawisnąć w ramce na ścianie, gdyby nie jakiś jeden szczegół. Najprostszym wyjściem jest usunięcie go. W dobie komputeryzacji, wobec dostępności programów graficznych, nie stanowi to z technicznego punktu widzenia żadnego problemu. A jak wygląda to ...