Wszystkie artykuły

  Spadki i darowizny 27.03.2012
  Dokumenty potrzebne przy poświadczeniu dziedziczenie u notariusza
  Od pewnego czasu istnieje możliwość poświadczania dziedziczenia u notariusza. Tym samym nie trzeba z każdą sprawą spadkową chodzić do sądu. Przed wizytą u notariusza warto się przygotować i zgromadzić niezbędne dokumenty.Akt zgonuKoniecznie trzeba przedstawić notariuszowi skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy. Dokument taki można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze ...

  Umowy 27.03.2012
  W jakich umowach można zastrzec karę umowną
  Kara umowna to jeden ze sposobów naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W takim przypadku bowiem nie trzeba wykazywać wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pamiętać jednak trzeba, że nie każde zobowiązanie może być naprawione przez zapłatę kary umownej.Karze umownej poświęcone są art. 483-485 kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Tam należy ...