Wszystkie artykuły

  Grunty, budynki, lokale 09.04.2012
  Wygaśnięcie lub zniesienie służebności drogi koniecznej
  Raz ustanowiona droga konieczna nie musi w nieskończoność obciążać nieruchomości. Mogą zajść zarówno przesłanki, które z mocy ustawy powodują jej wygaśnięcie, jak także możliwe jest zniesienie tej służebności za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na drodze sądowej lub za porozumieniem. Wygaśnięcie służebności drogi koniecznej – bez udziału sądu Służebność gruntowa ...

  Grunty, budynki, lokale 09.04.2012
  Zasiedzenie nieruchomości przez dzierżawcę
  Prawo przewiduje możliwość zasiedzenia nieruchomości po 20 lub 30 latach jej posiadania. Czy jednak zawsze faktyczne korzystanie z nieruchomości przez ten okres da prawo do jej zasiedzenia? Sprawdź, czy dzierżawca może złożyć wniosek o zasiedzenie.Dzierżawca - posiadacz zależnyAby odpowiedzieć na to pytanie konieczne jest rozróżnienie istoty posiadania samoistnego od posiadania zależnego. ...

  Grunty, budynki, lokale 09.04.2012
  Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności
  Użytkownik wieczysty to prawie właściciel. Właśnie – prawie. Sprawdź co zrobić, by stać się właścicielem gruntu, którego jesteś użytkownikiem wieczystym. Kto przekształca użytkowanie wieczyste w prawo własności, czy czynność ta podlega opłatom i czy można liczyć na zniżkę?Użytkowanie wieczyste – prawie jak własność Użytkownik wieczysty w granicach określonych przez ...

  Grunty, budynki, lokale 09.04.2012
  Przyczyny uzasadniające wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu
  Zawierając umowę najmu na czas określony należy pamiętać o wskazaniu w niej przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy. W przeciwnym razie, za wyjątkiem okoliczności uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy najmu będzie niemożliwe.Zasada stabilizacji stosunku najmu W przypadku umów najmu zawartych na czas oznaczony, zarówno wynajmujący jak i najemca mogą ...

  Grunty, budynki, lokale 09.04.2012
  Sądowy zakaz zakłócania spokoju sąsiada
  Co zrobić, gdy sąsiad zbyt głośno słucha muzyki i nie przestrzega ciszy nocnej? Jednym ze sposobów przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom sąsiadów jest skorzystanie z tzw. roszczenia negatoryjnego.Zakaz naruszania własności innej osoby Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje ...

  Ochrona konsumentów 09.04.2012
  Warunki zwrotu towarów zakupionych przez Internet
  Co się trzeba zrobić jeśli towar zamówiony przez Internet, choć jest zgody z umową, po prostu nie pasuje? Masz 10 dni na dokonanie zwrotu. Zapisy regulaminów sklepów internetowych nie mogą wyłączyć tego prawa ani stawiać dodatkowych wymagań np. poprzez wskazanie przyczyny zwrotu.Szczególna ochrona konsumentów W przypadku zakupu towarów w sklepie internetowym konsument może skorzystać ...

  Ochrona konsumentów 09.04.2012
  Jak zrezygnować z dostępu do płatnego portalu internetowego
  Często rejestrując się na stronie internetowej, konsument nie zdaje sobie do końca sprawy, że usługa ta jest płatna. Nie wynika to z faktu braku stosownej informacji na stronie, lecz z niezapoznania się z regulaminem świadczenia usług. Masz możliwość zrezygnowania z usługi w ciągu 10 dni, lecz pamiętaj, aby prawidłowo poinformować o tym usługodawcę.Możliwość rezygnacji z usługi Konsument ...

  Pożyczka 09.04.2012
  Jak odzyskać pieniądze pożyczone komuś bez pisemnej umowy
  Umowę pożyczki na każdą kwotę najlepiej zawrzeć na piśmie, a zwrot pożyczki pokwitować. Jednakże, gdy wartość pożyczki przewyższa 500 zł, a umowa nie została zawarta na piśmie, mogą być problemy z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy. Pożyczka powyżej 500 zł Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Podkreślić należy, że ...

  Alimenty 09.04.2012
  Kiedy były małżonek może żądać alimentów
  Były małżonek nie zawsze może żądać alimentów. Zasady ich przyznania różnią się w zależności od tego, czy orzeczono wyłączną winę jednego z małżonków przy rozwodzie, czy też rozwód został orzeczony bez orzekania o winie lub z winy obojga stron. Sprawdź, jakie są zasady żądania alimentów od byłego małżonka.Brak wyłącznej winy przy rozwodzie Małżonek rozwiedziony, ...

  Alimenty 09.04.2012
  Kto jest ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa
  Nawet gdy małżonkowie nie żyją już razem, lecz rozwód nie został jeszcze orzeczony, istnieje domniemanie, że dziecko urodzone przez mężatkę jest dzieckiem jej męża. Domniemanie to nie może zostać obalone poprzez wskazanie innego ojca w akcie urodzenia dziecka lub wskazanie, że ojciec jest nieznany. Niezbędne jest wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.Domniemanie ojcostwa Jeżeli ...