Amortyzacja samochodu także według stawki indywidualnej

Kategoria: Amortyzacja
Data: 10-12-2012 r.

Generalnie samochód zarówno ciężarowy, jak i osobowy podlega amortyzacji metodą liniową, przy zastosowaniu 20% stawki (5 lat). Samochody (ciężarowy i osobowy) mogą być amortyzowane, według stawki indywidualnej, gdy spełniają określone warunki.

Aby zastosować indywidualną stawkę amortyzacji samochód musi spełniać warunki uznania go za używany lub ulepszony:

  1. Samochód (osobowy lub ciężarowy) stanowiący środek trwały uznaje się za używany, jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem pojazd był wykorzystywany, przez co najmniej 6 miesięcy (art. 22j ust. 2 pkt 1 updof).
  2. Samochód (ciężarowy lub osobowy) uważa się za ulepszony, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie tego samochodu stanowiły, co najmniej 20% wartości początkowej (stosownie do art. 22j ust. 2 pkt 2 updof).

Dla używanego lub ulepszonego samochodu osobowego okres amortyzacji wynosi co najmniej, tj. 2,5 roku (maksymalna stawka amortyzacyjna wynosi 40%).

Można amortyzować samochód według stawki podwyższonej

Samochody używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej możemy amortyzować w tym okresie przy zastosowaniu zwiększonych współczynników amortyzacji, nie wyższych niż 1,4 (art. 22i ust. 2 pkt 2 updof).

Samochód ciężarowy (w zasadzie chodzi tu o samochód inny niż osobowy) może być zamortyzowany jednorazowo albo można zastosować degresywną metodę amortyzacji.

Metoda degresywna daje wyższe koszty w pierwszych latach używania. Te dwa przypadki amortyzacji mają zastosowanie wyłącznie do samochodów innych niż osobowe.

Definicja samochodu osobowego została zawarta w art. 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 102, poz. 585).

Więcej na temat degresywnej stawki amortyzacji w artykule: Budynki i samochody osobowe wyłączone z amortyzacji degresywnej

Podstawa prawna:

  • art. 22h ust. 4, art. 22i ust. 2 pkt 2, art. 22j ust. 2 pkt 1, art. 22k ust. 1, ust. 7-13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) - updof.

Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31577 )
Array ( [docId] => 31577 )

Array ( [docId] => 31577 )