Wszystkie artykuły

  Amortyzacja 15.06.2012
  Obniżenie stawek amortyzacyjnych
  Odpisy amortyzacyjne stanowią czynnik kształtujący podstawę opodatkowania. Jednak nie zawsze podatnikom zależy by były one maksymalnie wysoko. Przepisy przewidują możliwość ich obniżania, jednak aby tego dokonać spełnić warunki określone przepisami.W zakresie obniżania stawek wynikających z Wykazu stawek amortyzacyjnych obie ustawy o podatku dochodowym nie wprowadzają ograniczeń ...

  Amortyzacja 13.06.2012
  Co to jest amortyzacja
  Możliwość kształtowania wysokości odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym może stanowić element optymalizacji podatkowej. Funkcją amortyzacji jest rozłożenie w czasie kosztu poniesionego przez podatnika przez okres dłuższy niż rok podatkowy.Amortyzacja to prawny wyraz zużycia obiektów majątkowych, których wartość nabycia nie zostaje ...

  Amortyzacja 12.04.2012
  Rozliczenie wydatków poniesionych na stronę internetową
  Praktycznie każda firma od małej po dużą posiada stronę internetową. Koszt wytworzenia strony może być znaczny. Powstaje wówczas problem jak rozliczyć wydatki poniesione na nią. Amortyzacji podatkowej podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze ...

  Amortyzacja 11.04.2012
  Co podlega ekspresowej amortyzacji
  Amortyzacja środków trwałych w niektórych przypadkach trwa niezwykle długo. Wyjściem jest zastosowanie tzw. ekspresowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Jednak nie każdy środek trwały może z niej skorzystać.Z tzw. ekspresowej amortyzacji mogą korzystać osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Amortyzacji jednorazowej mogą podlegać tylko ...

  Amortyzacja 11.04.2012
  Amortyzacja ekspresowa a zaświadczenie
  Amortyzacja jednorazowa stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. O wysokość dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych zmniejszy się więc limit pomocy publicznej dla jednego beneficjenta. Czy podatnik musi uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z ...

  Amortyzacja 11.04.2012
  Co to jest ekspresowa amortyzacja
  Amortyzacja to prawny wyraz zużycia obiektów majątkowych, których wartość nabycia nie zostaje zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Niejednokrotnie amortyzowanie środków trwałych trwa niezwykle długo. Rozwiązaniem znacznie skracającym ten okres, jest zastosowanie tzw. ekspresowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.Z szybkiej amortyzacji, polegającej na możliwości jednorazowego ...