Czy kurs szybkiego czytania to koszt podatkowy przedsiębiorcy

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Przedsiębiorcy, aby podnosić swoje kwalifikacje i tym samym zwiększać przychody zapisują się na różnego rodzaju kursy specjalistyczne. Jednym z takich kursów, będzie kurs szybkiego czytania. Jednak czy w każdym przypadku poniesiony na niego wydatek będzie mógł stanowić koszt podatkowy?

Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

We wspomnianym katalogu ustawodawca nie wymienia opłat za kurs szybkiego czytania. Nie oznacza to jednak, że w każdym wypadku ponoszone wydatki na kurs mogą stanowić koszt prowadzonej działalności.

W mojej opinii kurs szybkiego czytania może mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niewątpliwie będzie tak w przypadku zawodów gdzie konieczne jest posiadanie wiedzy. Dzięki nabytym na kursie umiejętnościom podatnik będzie szybciej przyswajać wiedzę co niewątpliwie wpłynie na jakość świadczonych usług a w konsekwencji na zwiększenie przychodów.

Jednak organy podatkowe uznają, iż wydatki na kurs szybkiego czytania nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Tytułem przykładu można przytoczyć pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald z dnia 28 marca 2006 r., nr AD-IB/415/2/2006, w którym możemy przeczytać:

„(…)Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, że ukończenie kursu szybkiego czytania jest warunkiem bezwzględnym i koniecznym do funkcjonowania Pani firmy, jak również do zachowania źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ksiąg. Zdaniem tutejszego organu podatkowego, ukończenie przez Panią w/w kursu może przyczynić się do uzyskania przez Panią korzyści nie tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale przede wszystkim na innych płaszczyznach. Oznacza to zatem, iż poniesiony przez Panią wydatek jest rodzajem wydatku osobistego, niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. W świetle powyższego wydatki ponoszone przez Panią na kurs szybkiego czytania nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej (…)”.

Podatniczka, która wystąpiła o wydanie przytoczonej interpretacji, twierdziła, że ukończenie takiego kursu ma związek z prowadzoną przez nią działalnością, ponieważ stale rośnie ilość przepisów, które musi przyswoić. Wskazała, że uczestnictwo w kursach szybkiego czytania przyczynia się do świadczenia usług na wyższym poziomie, a nabyte przez nią umiejętności spowodują szybsze przyswajanie wiedzy, co z kolei wygeneruje przychody.

Dlatego należy się liczyć z tym, że zaliczając przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodu, można się narazić na spór z organem podatkowym.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31599 )
Array ( [docId] => 31599 )

Array ( [docId] => 31599 )