Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów - konto 62

Data: 23-10-2013 r.

Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów odzwierciedlają finansowy skutek podwyższenia lub obniżenia dotychczas stosowanych cen ewidencyjnych.  W przypadku utraty wartości produktów oraz wyceny ich według cen sprzedaży netto zamiast kosztów wytworzenia odpisy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub kosztów sprzedaży.

Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów ma charakter korygujący do konta 60 i jest przeznaczone do ewidencji:

 
  • różnic pomiędzy ceną ewidencyjną produktów a kosztem ich wytworzenia,

  • odpisów aktualizujących wartość produktów gotowych i półproduktów,

  • kwot odzwierciedlających utratę wartości produkcji w toku.

Rodzaje odchyleń od cen ewidencyjnych

Debetowe Kredytowe
Gdy wartość produktów w cenach ewidencyjnych będzie niższa od rzeczywistych kosztów ich wytworzenia oraz gdy nastąpi obniżenie dotychczasowych cen ewidencyjnych produktów Gdy wartość produktów w cenach ewidencyjnych będzie wyższa od rzeczywistych kosztów ich wytworzenia oraz gdy nastąpi podwyższenie dotychczasowych cen ewidencyjnych produktów

Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów mogą być rozliczane na bieżąco – w momencie każdej operacji rozchodu produktów lub, co jest częściej praktykowane, na koniec okresu sprawozdawczego – za pomocą wskaźnika odchyleń przeciętnych:
  • na rozchód produktów w okresie sprawozdawczym z tytułu sprzedaży, przekazania do własnych placówek handlowych lub z innych tytułów,
  • na zapasy produktów objęte ewidencją bilansową.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31700 )
Array ( [docId] => 31700 )

Array ( [docId] => 31700 )