Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów - konto 62

Data: 23-10-2013 r.

Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów odzwierciedlają finansowy skutek podwyższenia lub obniżenia dotychczas stosowanych cen ewidencyjnych.  W przypadku utraty wartości produktów oraz wyceny ich według cen sprzedaży netto zamiast kosztów wytworzenia odpisy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub kosztów sprzedaży.

Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów ma charakter korygujący do konta 60 i jest przeznaczone do ewidencji:

 • różnic pomiędzy ceną ewidencyjną produktów a kosztem ich wytworzenia,

 • odpisów aktualizujących wartość produktów gotowych i półproduktów,

 • kwot odzwierciedlających utratę wartości produkcji w toku.

Rodzaje odchyleń od cen ewidencyjnych

Debetowe Kredytowe
Gdy wartość produktów w cenach ewidencyjnych będzie niższa od rzeczywistych kosztów ich wytworzenia oraz gdy nastąpi obniżenie dotychczasowych cen ewidencyjnych produktów Gdy wartość produktów w cenach ewidencyjnych będzie wyższa od rzeczywistych kosztów ich wytworzenia oraz gdy nastąpi podwyższenie dotychczasowych cen ewidencyjnych produktów

Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów mogą być rozliczane na bieżąco – w momencie każdej operacji rozchodu produktów lub, co jest częściej praktykowane, na koniec okresu sprawozdawczego – za pomocą wskaźnika odchyleń przeciętnych:
 • na rozchód produktów w okresie sprawozdawczym z tytułu sprzedaży, przekazania do własnych placówek handlowych lub z innych tytułów,
 • na zapasy produktów objęte ewidencją bilansową.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31700 )
Array ( [docId] => 31700 )

Array ( [docId] => 31700 )