Ubrania dla pracownika a koszty podatkowe

Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Zaliczenie wydatków na zakup ubrań dla pracowników do kosztów przedsiębiorstwa prawie zawsze budzi zainteresowanie podczas ewentualnej kontroli. Wynika to z faktu, że, co do zasady, pracodawca nie ma obowiązku dostarczania stroju zatrudnionym osobom. Od tej zasady są jednak wyjątki.

Zakup ubrań może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, gdy dotyczy:

  • odzieży roboczej,
  • strojów o charakterze służbowym.

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, kiedy na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia odzieży dla pracownika. W myśl art. 2377 par. 1 pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

W takich przypadkach wydatki na zakup ubrań i obuwia mogą być bez wątpienia zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Problem powstaje gdy obowiązek zapewnienia ubrań nie wynika z powyżej przytoczonych norm. Przepisy podatkowe nie zawierają żadnych szczególnych regulacji dotyczących zaliczania wydatków na zakup ubrań do kosztów. Należy więc stosować zasady ogólne. Kluczową rolę odgrywa więc związek ponoszonego wydatku z osiąganiem przychodów.

Mając na uwadze powyższe do kosztów uzyskania przychodów może zostać zaliczona odzież o charakterze służbowym. Jednak powinna ona posiadać cechy charakterystyczne wyróżniające się od zwykłych ubrań np. zamieszczeniem logo firmy.

Korzystne dla podatników stanowisko zawarł WSA w Poznaniu w wyroku z 28 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Po 154/07, z wyroku tego wynika, iż przedsiębiorcy, którzy kupują pracownikom eleganckie stroje, ponoszą wydatek na reklamę i można go zaliczyć do kosztów podatkowych. Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 28 lutego br. (I SA/Po 154/07). Spór dotyczył wydatków spółki zajmującej się sprzedażą biżuterii. Wyposaża ona sprzedawców w swoich salonach jubilerskich w garnitury oraz kostiumy z logo firmy.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31632 )
Array ( [docId] => 31632 )