Wszystkie artykuły

  Ewidencja księgowa 03.04.2019
  Jak rozliczać wydatki na Wielkanoc
  Sprawdź, jak rozliczyć wydatki poniesione na firmowe jajeczko czy też wręczanie prezentów świątecznych pracownikom.O tym, jak rozliczać do celów PIT wydatki poniesione na zakup paczek, decyduje m.in. źródło, z jakiego pracodawca sfinansował wydatki.Źródła finansowaniaJeżeli zakup paczek został pokryty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), to poniesionych ...

  Ewidencja księgowa 03.04.2019
  Nieodpłatne przekazanie wyposażenia do biura – sprawdź księgowania
  Spółka z o.o. otrzymała nieodpłatnie od urzędu gminy zlikwidowane, używane niskocenne wyposażenie biura: biurka, krzesła, stoły, regały - podana jest cena ewidencyjna zlikwidowanych mebli. Jak w spółce zaksięgować otrzymane nieodpłatnie wyposażenie? Do celów bilansowych nieodpłatnie otrzymany środek trwały należy rozliczać za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych przychodów.Ewidencja ...

  Ewidencja księgowa 03.04.2019
  Jak w 2019 roku ewidencjonować koszty dotyczące aut firmowych
  Obowiązująca od początku 2019 roku nowelizacja ustaw podatkowych wprowadziła wiele zmian związanych z podatkowym rozliczaniem samochodów osobowych. Jakie ma to skutki rachunkowe? Wprowadzone zmiany wymuszają nie tylko konieczność analizowania ponoszonych nakładów pod kątem podatkowym, lecz też wprowadzenie zmian w sposobie księgowania kosztów dotyczących tych aut. W księgach rachunkowych ...

  Ewidencja księgowa 30.03.2018
  Zmiany w prowadzeniu KPiR – dowiedz się czy na tym zyskasz
  Resort finansów ogłosił projekt zmian rozporządzenia dotyczącego  prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  Zmniejszona zostanie liczba obowiązków dla podatników. Dowiedz się więcej na ten temat.W dniu 5 marca resort finansów opublikował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który trafił do Rządowego Centrum ...

  Ewidencja księgowa 15.09.2017
  Czy kupionego busa na firmę ujmiesz w PKPiR?
  Samochód sfinansowany w całości ze środków PFRON, podatnik ujmie w ewidencji środków trwałych.Problem: Podatnik w całości ze środków PFRON kupił busa na działalność usługi kuriersko-pocztowe. Bus kosztował 24.000 zł. Czy powinien wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych? Czy może go zamortyzować jednorazowo, a odpisy amortyzacyjne ujmować w kosztach PKPiR? Jakie ...

  Ewidencja księgowa 15.09.2017
  Jak ujmujesz w PKPiR zakup laptopa za 0 zł od firmy telekomunikacyjnej
  Jeżeli przy podpisywaniu umowy u operatora telekomunikacyjnego przedsiębiorca skorzystał z oferty i otrzymał laptopa za 0 zł pamiętaj, że spłata ratalna laptopa jest podatkowo obojętna.Problem: Przedsiębiorca korzysta z usług telekomunikacyjnych w Orange. Przy podpisaniu umowy na kolejne 2 lata wziął laptopa. Ma on być spłacany ratalnie. Raty są doliczane co miesiąc do rachunku za ...

  Ewidencja księgowa 01.08.2017
  Kupiłeś lokal użytkowy 20 lat temu? Sprawdź, co z ewidencją
  Wprowadzenie teraz lokalu użytkowego do ewidencji środków trwałych będzie jego ujawnieniem. Jeśli nabycie nastąpiło w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, to wówczas trzeba przyjąć za wartość początkową cenę nabycia.Problem: Właściciel jednoosobowej firmy kupił 20 lat temu lokal użytkowy od gminy. Jak powinien wprowadzić go do ewidencji środków trwałych? Jaką ...

  Ewidencja księgowa 01.08.2017
  Jak zaksięgujesz zakup importowanych towarów objętych procedurą uproszczoną?
  Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Jednocześnie za dzień poniesienia kosztów w przypadku podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego ...

  PIT 26.06.2017
  W jakim miesiącu zaksięgujesz przychód za wykonane usługi
  Jeżeli usługi strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.Problem: Przedsiębiorca prowadzi usługi księgowe. Przykładowo wystawił fakturę za kwiecień w maju 2017 roku z treścią: „usługi księgowe za kwiecień ...

  Ewidencja księgowa 18.06.2017
  Ewidencjonowanie odpisu na ZFŚS – uniknij błędów
  Działania pomocowe pracownikom powinny być głównym przeznaczeniem środków zgromadzonych na ZFŚS. Chcesz wiedzieć jak bezbłędnie dokonywać ewidencji odpisu na ZFŚS w księgach rachunkowych? Najlepiej dostrzec to na przykładzie.Celem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego przez przedsiębiorę jest odkładanie określonej sumy pieniężnej na finansowanie wsparcia socjalnego ...