Wszystkie artykuły

  Ewidencja księgowa 08.06.2017
  Firma wynajmuje samochód - sprawdź, jak to bezbłędnie rozliczyć
  Samochód używany w firmie traktowany jest jako środek trwały. Nabywa się go w drodze leasingu czy też umowy najmu, co staje się korzystniejszą formą dla nowych przedsiębiorców, których nie stać na zakup samochodu. Jak więc rozliczyć w kosztach firmowych wynajem samochodu? Sprawdź ewidencję księgową.Ajencja samochodu – czym jestPrzedsiębiorca decydując się na nabycie samochodu ...

  Ewidencja księgowa 29.05.2017
  Firma wynajmuje samochód? Dowiedz się jak uniknąć błędów w rozliczeniu
  Pojazdy używane w firmie wprowadzane są jako środek trwały, nabywany w drodze leasingu lub też umowy najmu. Jest to korzystniejszą formą dla nowych przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie ze względów finansowych pozwolić na zakup samochodu. Sprawdź ewidencję księgową, by dowiedzieć się w jaki sposób dokonać rozliczenia wynajmu samochodu w kosztach firmowych.Wynajęcie samochodu ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 18.05.2017
  Co powinieneś zrobić z kasą fiskalną nieużywaną przez kilka lat
  Jeśli kasa nie może pracować w trybie fiskalnym, to należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, a także wniosek o jej wyrejestrowanie. Obowiązki te nie są jednak sankcjonowane, co oznacza, że ich niespełnienie nie rodzi negatywnych konsekwencji dla podatników.Problem: Podatnik wykonujący usługi szkoleniowe dla firm musiał kupić ...

  Ewidencja księgowa 05.08.2016
  Kolejne zmiany w ustawy o rachunkowości uproszczą przechowywanie dokumentów
  Ministerstwo Finansów przygotowało kolejną nowelizację ustawy o rachunkowości. Przy okazji zaimplementowania regulacji dyrektywy 2014/95/UE w zakresie m.in. ujawniania informacji niefinansowych przez duże jednostki zostaną wprowadzone zmiany także dla pozostałych podmiotów. Nowelizacja ma obowiązywać od okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r., ale dobrowolnie ...

  Ewidencja księgowa 07.06.2016
  Kwalifikacja w księgach rachunkowych wydatków na zieleń uzależniona jest od podmiotu wykonującego
  Latem wielu przedsiębiorców ponosi wydatki związane z zagospodarowaniem terenu na którym się mieści ich siedziba. Rozliczając je należy pamiętać, że nie wszystkie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów.W pierwszej kolejności warto ocenić, czy poniesione wydatki na zieleń wokół firmy należy zaliczyć do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego. Wydatków „na inwestycję” ...

  Ewidencja księgowa 07.06.2016
  Wkład wniesiony do spółki komandytowej przez spółkę z o.o.
  Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jest rozwiązaniem, dzięki któremu zostaje ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania firmy i brak podwójnego opodatkowania dochodów.W przypadku spółki komandytowej podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, ale każdy wspólnik tej spółki indywidualnie. Spółki prowadzą księgi rachunkowe, a zatem muszą w nich prawidłowo ująć ...

  Ewidencja księgowa 07.06.2016
  Bezbłędna ewidencja księgowa aportu zapewni rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej spółki
  Do spółki z o.o. wspólnicy często wnoszą aporty rzeczowe (np. maszynę produkcyjną, grunt, budynek). Ustalona wartość rynkowa środków trwałych, zgodnie z aktem notarialnym, powinna odpowiadać wartości nominalnej objętych przez wspólnika udziałów. Podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów powoduje podwyższenie kapitału zakładowego ...

  Ewidencja księgowa 14.01.2016
  Zapis w księgach rachunkowych korekty deklaracji podatkowych
  Sposób rozliczenia korekty zależy od tego, jakiego podatku ona dotyczy i czy wiąże się ona z popełnieniem znaczącej nieprawidłowości w księgach rachunkowych. Istotne też będzie, czy korekta dotyczy okresu, za który sprawozdanie finansowe zostało już sporządzone i zatwierdzone. Pamiętać należy, iż korekta zapisów księgowych przed zatwierdzeniem sprawozdania spowodowana mylnym ...

  Ewidencja księgowa 12.11.2015
  Prawidłowa ewidencja wydatków na prenumeratę czasopism
  Jedną z najważniejszych zasad rachunkowości jest zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, dlatego zdarzenia należy przyporządkować do właściwego okresu sprawozdawczego. Wydatki na tradycyjną prenumeratę ujmowane są jako koszty „Zużycia materiałów, paliw i energii” natomiast w przypadku korzystania z dostępu on Line ujmuje się takie nakłady jako korzystanie ...

  Ewidencja księgowa 27.07.2015
  Rozliczenie podroży służbowej
  Wydatki związane z podróżą służbową zalicza się do kosztów działalności operacyjnej. Ujmuje się je w księgach rachunkowych w zależności od rachunku kosztów przyjętego przez jednostkę. W jednostce prowadzącej ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4 wartość diet przysługujących przedsiębiorcy ujmuje się na koncie „Pozostałe koszty – podróże służbowe”. ...