Wszystkie artykuły

  Ewidencja księgowa 11.04.2012
  Straty w środkach obrotowych
  W każdej działalności zdarzają się straty, by je uznać za koszty podatkowe, należy je udokumentować. Sposób udokumentowania zależy od rodzaju straty. Może to być protokół szkód, dokumenty wystawione przez ubezpieczyciela czy protokoły policyjne lub straży pożarnej.Powstałe straty w towarach, właściwie udokumentowane, mogą być zaliczone do kosztów. Wynika to z ogólnej zasady, ...

  Ewidencja księgowa 11.04.2012
  Utrata przedmiotu leasingu
  Częstym problemem przedsiębiorców jest utrata przedmiotów leasingu użytkowanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Jednak takie zdarzenie nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku płacenia rat leasingowych. W takiej sytuacji pojawiają się wątpliwości, czy może takie opłaty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.Wydatki ponoszone z tytułu umowy leasingu są niewątpliwie związane ...

  Ewidencja księgowa 11.04.2012
  Abonament RTV w działalności gospodarczej
  Podatnicy prowadzący działalność w mieszkaniu niejednokrotnie mają problem z rozliczaniem wydatków. Zaliczenie niektórych wydatków do kosztów nie wzbudza kontrowersji, takie jak energia elektryczna czy czynsz. Jednak problem wywołuje zaliczenie do kosztów wydatków na abonament RTV.W niektórych przypadkach udowodnienie związku wydatku na abonament RTV z przychodem nie nastręcza większych ...

  Ewidencja księgowa 11.04.2012
  Darmowe oprogramowanie
  Przedsiębiorcy aby nie generować niepotrzebnych kosztów w prowadzonej działalności posługują się często darmowymi programami udostępnianymi w internecie czy też jako dodatki do gazet. Kwestią budzącą wątpliwości interpretacyjne jest kwestia rozpoznania w takim przypadku przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Przychodem podlegającym opodatkowaniu jest m.in. wartość otrzymanych ...