Inwentaryzacja metodą spisu z natury - czy obejmuje także paliwo

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 19-11-2013 r.

Paliwo znajdujące się w zbiornikach, które nie zostało zużyte na dzień 31 grudnia 2013 r., nie wypełnia definicji jednych z elementów, które należy wykazać w spisie z natury. Wobec czego, nie należy go wykazywać w remanencie końcowym.

Inwentaryzacja składa się z następujących czynności:

 • ustanowienie stanu faktycznego aktywów i pasywów za pomocą odpowiednich metod inwentaryzacji,

 • udokumentowanie inwentaryzacji i jej wyników oraz wycena składników, jeżeli mają wyraz ilościowy,

 • ustalenie różnic stwierdzonych między stanem rzeczywistym a stanem księgowym,

 • wyjaśnienie różnic z podaniem ich przyczyn,

 • dostosowanie danych wynikających z ewidencji księgowej do danych rzeczywistych,

 • rozliczenie osób odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za powierzone im mienie,

 • rozliczenie różnic w księgach rachunkowych danego roku obrotowego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów księgowych ze stanami rzeczywistymi.

Spisem z natury obejmujemy (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości) te aktywa, które mają postać mierzalną, a zatem:

 • aktywa pieniężne z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • papiery wartościowe w postaci materialnej,
 • rzeczowe składniki aktywów obrotowych,
 • środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji, z wyjątkiem tych, do których dostęp jest utrudniony, oraz gruntów,
 • maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie.

  W sporządzanym remanencie należy wykazać:
  • towary handlowe,
  • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby,
  • produkcję w toku,
  • wyroby gotowe,
  • braki i odpadki.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31735 )
  Array ( [docId] => 31735 )