Inwentaryzacja przy przecenie towarów

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 23-09-2013 r.

Przeceny towarów dokonuje się, gdy tracą swoją wartość użytkową lub handlową. Jednak do przeprowadzenia przeceny towarów nie wystarcza tylko podjęcie odpowiedniej decyzji, lecz właściwe jej uzasadnienie i przeprowadzenie.

Należy pamiętać, że wprawdzie żadne przepisy nie zabraniają przedsiębiorcy dokonania przeceny składników aktywów obrotowych, w tym przypadku towarów handlowych, a nawet do niej zobowiązują. Każda bowiem przecena towarów, choć ma na celu zapewnienie przedsiębiorcy celu ekonomicznego, jakim jest osiągnięcie przychodu, finalnie jednak skutkuje obniżeniem podstawy opodatkowania, co niewątpliwie może zwrócić uwagę służb skarbowych.

Dlatego właśnie celowe jest dokonanie inwentaryzacji metodą spisu z natury przecenionych towarów oraz sporządzenie odpowiedniego protokołu, który będzie zawierał uzasadnienie dla nowych cen.

Przy formułowaniu uzasadnienia przeceny towarów handlowych warto zwrócić uwagę na regulację zawartą w art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości (UoR ). Artykuł ten wskazuje, że w przypadku prawdopodobieństwa niedostarczenia w przyszłości przewidywanych przez jednostkę korzyści ekonomicznych, w całości lub w znaczącej części, należy uznać ich trwałą utratę wartości

 

Stan taki może wynikać ze zmian mody, zmniejszenia popytu nabywców, zakończenia sezonu, uszkodzeń, zepsucia lub wyschnięcia, utraty właściwości estetycznych, postępu technicznego czy też przewidywanego wzrostu kosztów niezbędnych do doprowadzenia towarów do zbycia. Sytuacja taka uregulowana jest w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 4 – Utrata wartości aktywów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31720 )
Array ( [docId] => 31720 )