Wszystkie artykuły

  Inwentaryzacja 26.12.2012
  Zasady inwentaryzacji metodą porównania zapisów w księgach rachunkowych
  Inwentaryzacja metodą porównania zapisów w księgach rachunkowych służy do porównania często różniących się od siebie pozycji aktywów i pasywów. Jakie są zasady inwentaryzacji przy stosowaniu tej metody?Zebraliśmy w tabeli zestawienie celów i metod stosowanych przy inwentaryzacji metodą porównania zapisów w księgach rachunkowych. Inwentaryzowana pozycja Sposób ...

  Inwentaryzacja 26.12.2012
  Kto przeprowadza inwentaryzację metodą weryfikacji
  Przy inwentaryzacji polegającej na porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami chodzi przede wszystkim o urealnienie sald wykazywanych w księgach rachunkowych oraz wyeliminowanie sald nieistniejących w praktyce. Kto przeprowadza inwentaryzację tą metodą? I jak dokumentować wyniki? Pobierz druki potrzebne przy inwentaryzacji.Kto przeprowadza inwentaryzację Inwentaryzacji ...

  Inwentaryzacja 20.11.2012
  Metoda potwierdzenia salda podczas inwentaryzacji
  Metodę inwentaryzacji polegającą na potwierdzeniu sald stosuje się m.in. do powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów. Dzięki tej metodzie można uzyskać informacje o stanie prawnym kontrahentów, a także wykryć nieprawidłowości. Jak prawidłowo sporządzić wzór takiego potwierdzenia?Dokument „Potwierdzenie salda” powinien zawierać następujące elementy: nazwę i ...

  Inwentaryzacja 20.11.2012
  Obowiązki zespołu spisowego podczas inwentaryzacji
  Zespoły spisowe powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązane są do wypełnienia wszystkich kolumn arkuszy spisowych, z wyjątkiem ceny i wartości, które podaje w czasie wyceny odpowiedni pracownik księgowości. Jakie obowiązki ma zespół spisowy po zakończeniu spisów z natury?Złożenie oświadczenia końcowego Osoby materialnie odpowiedzialne powinny złożyć oświadczenie końcowe ...

  Inwentaryzacja 20.11.2012
  Etapy prac przy inwentaryzacji metodą potwierdzania sald
  Przed wystąpieniem do dłużnika o potwierdzenie salda należy zweryfikować ewidencję księgową, na przykład wyksięgować należności przedawnione i nieściągalne. Warto zaplanować poszczególne etapy prac inwentaryzacji należności metodą potwierdzania sald.Inwentaryzację w formie potwierdzenia salda stosuje się do: aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych ...

  Inwentaryzacja 16.11.2012
  Co powinien zawierać arkusz spisowy inwentaryzacji
  Arkusze spisowe używane podczas inwentaryzacji powinny spełniać warunki określone w przepisach ustawy o rachunkowości oraz wewnętrznych uregulowaniach jednostki. Jakie informacje powinien zawierać arkusz spisowy?Arkusz spisowy to dokument księgowy, zatem powinien spełniać wszystkie wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości. W arkuszu spisowym powinny się znaleźć następujące informacje: nazwa ...

  Inwentaryzacja 13.11.2012
  Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych
  Przy sporządzaniu inwentaryzacji mogą pojawić się różnice inwentaryzacyjne. Wyjaśniamy na przykładzie, jak je księgować i jak prawidłowo dokumentować. Polityka rachunkowości przyjęta przez firmę, powinna przewidywać kompensaty nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych.W przypadku stwierdzenia niedoborów i nadwyżek stanów magazynowych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji możliwe ...