Koszty remontów kapitalnych

Kategoria: KSR
Data: 22-07-2013 r.

Zgodnie z MSR nr 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, koszty remontów kapitalnych przeprowadzanych regularnie, powinny być  ujmowane jako części składowe środka trwałego i powinny podlegać  amortyzacji przez okres planowany do następnego remontu (§ 14 i § 43 standardu).

W wartości bilansowej środka trwałego zgodnie z MSR 16 ujmuje się koszty regularnych, znaczących przeglądów (w tym przeglądów certyfikacyjnych), których przeprowadzenie jest niezbędne w celu zapobieżenia wystąpieniu usterek. W momencie przeprowadzenia takiego przeglądu jego koszt jest ujmowany w wartości bilansowej środka trwałego i podlega amortyzacji w okresie do następnego przeglądu lub do końca okresu użytkowania danego środka trwałego w zależności od tego, który moment wystąpi wcześniej. Ewentualna pozostała wartość bilansowa kosztów poprzedniego przeglądu jest usuwana z wartości bilansowej środka trwałego i podlega ujęciu w kosztach operacyjnych jako amortyzacja.

Takie podejście jest niedopuszczalne w świetle ustawy o rachunkowości, dalej: UoR, gdzie koszty kapitalnych remontów są rozliczane jako rozliczenia międzyokresowe czynne.

Koszty remontów kapitalnych

MSR 16 UoR
Koszty remontów kapitalnych są ujmowane w wartości bilansowej środka trwałego. Pozostała wartość bilansowa kosztów poprzedniego przeglądu jest ujmowana w kosztach operacyjnych. Koszty remontów kapitalnych są rozliczane jako rozliczenia międzyokresowe czynne.


Tagi: MSR 16

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31739 )
Array ( [docId] => 31739 )