MSSF 5: kwalifikacja do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 14-10-2013 r.

Zgodnie z MSSF 5 składniki aktywów trwałych klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży jeśli jednostka zamierza odzyskać ich wartość bilansową w drodze sprzedaży. Cena transakcji musi być racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej.

Jako grupę do zbycia MSSF 5 rozumie grupę aktywów, które zostają w całości przeznaczone do zbycia wraz z bezpośrednio powiązanymi z tymi aktywami zobowiązaniami, w drodze pojedynczej transakcji sprzedaży lub transakcji o innym charakterze. Przeznaczenie do zbycia ma miejsce, zgodnie z par. 7 i 8 MSSF 5, wtedy gdy składnik aktywów (lub grupa aktywów) jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w jego bieżącym stanie, z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków dla sprzedaży tego typu aktywów oraz sprzedaż ta jest wysoce prawdopodobna.

Wysoce prawdopodobna sprzedaż oznacza w praktyce, że przedstawiciele odpowiedniego poziomu kierownictwa są zdecydowani do wypełnienia planu sprzedaży aktywów, oraz że aktywny program znalezienia nabywcy i zakończenia planu został rozpoczęty. Składnik aktywów musi być również oferowany do sprzedaży po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej.

Ponadto zgodnie z MSSF 5 oczekiwany termin zakończenia procesu sprzedaży powinien być nie dłuższy niż jeden rok a ewentualne znaczące zmiany w planie sprzedaży lub też zarzucenie planu jest mało prawdopodobne. Niemniej jednak na skutek nieprzewidzianych zdarzeń może dojść do przedłużenia okresu realizacji transakcji sprzedaży. Sytuacja taka nie wyklucza jednak klasyfikacji składnika aktywów jako przeznaczonego do sprzedaży pod warunkiem, że czynniki wywołujące opóźnienie znajdują się poza kontrolą jednostki oraz gdy istnieją wystarczające dowody, że jednostka jest zdecydowana wypełnić swój plan sprzedaży składnika aktywów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31780 )
Array ( [docId] => 31780 )