Ryzykowne usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych bez certyfikatu

Data: 15-11-2012 r.

Zdarza się, że firmy zlecają na zewnątrz prowadzenie rachunkowości dla osoby bez certyfikatu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zawierając z nią umowę cywilnoprawną. Ale czy nie jest to zbyt ryzykowne? Kto obecnie może usługowo prowadzić księgi rachunkowe?

Zatrudnienie księgowej bez certyfikatu, w celu prowadzenia przez nią ksiąg rachunkowych np. na umowę zlecenie jest dla jednostki ryzykowne. Z kolei umowa o dzieło to umowa efektu - a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych jednorazowego efektu nie ma - jest tylko ciąg czynności.

Wyjaśnijmy, że art. 76a uor definiuje czynność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jako wykonywanie działalności gospodarczej. Ponadto zmieniony w kwietniu 2010 r. art. 11 ustawy o rachunkowości wskazuje, że księgi rachunkowe mogą być prowadzone albo przez jednostkę (art. 11 ust. 1 uor) albo usługowo przez przedsiębiorcę (art. 11 ust. 2 uor) z uwzględnieniem unijnej dyrektywy usługowej.

Kto obecnie może usługowo prowadzić księgi rachunkowe

Wytyczne w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera rozdział 8a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223), dalej: uor.

I tak zgodnie z art. 76a ust. 1 uor usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług.

 

Działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać:

  • przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W świetle art. 76a ust. 4 uor uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Podstawa prawna:

art. 11, art. 76 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm).

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31795 )
Array ( [docId] => 31795 )