Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 20.07.2020
  Darmowy terminal płatniczy – jak go rozliczyć?
  Przedsiębiorcy, którzy posiadają terminale płatnicze są lepiej postrzegani przez konsumentów. Według badania MasterCard sklepy punkty usługowe czy mała gastronomia, w których widnieje informacja “płatność tylko gotówką” mają zdecydowanie mniejsze obroty niż punkty, w których jest terminal płatniczy umożliwiający płatności bezgotówkowe.Terminal płatniczy – niezbędny ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 03.04.2019
  Poznaj zmiany w rachunkowości od 2019 roku
  Przedstawiamy wybrane zmiany obowiązujące w rachunkowości od 2019 roku. Zakres zmiany Czego dotyczy Prowadzenie ksiąg rachunkowych Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 roku, gdy ich przychody za 2018 rok wyniosły co najmniej 2.000.000 euro, czyli po przeliczeniu ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 27.03.2018
  Rozliczenie inwentaryzacji – termin 26 marca
  Ku końcowi zbliżają się prace związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Jednym z zadań jest ujęcie rozliczenia inwentaryzacji. Dowiedz się więcej o tym, o czym musisz pamiętać, aby dobrze wywiązać się z tego obowiązku.Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na dokonanie tego w terminie do 26 marca 2018 r. Przypomnijmy, że zgodnie ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 27.03.2018
  Ewidencja księgowa - podatek odroczony na przykładach
  Odroczenie podatku jest w sytuacji, kiedy jednostka rozpoznaje przychody i koszty na potrzeby podatkowe i bilansowe w różnych okresach. Poznaj przykłady, aby dowiedzieć się w jaki sposób dokonywać ewidencji w księgach rezerwy i zajmować się aktywami na odroczony podatek dochodowy.Dzieje się tak, gdy w szczególnych sytuacjach prawo podatkowe kształtuje wynik finansowy zgodnie z zasadą ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 15.02.2018
  Uwaga! Przełom dotyczący składania sprawozdań finansowych – poznaj zmiany
  Nowelizacja ustawy o KRS oraz niektórych z innych ustaw, zakłada zobowiązanie do sporządzenia sprawozdań w wersji elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Dowiedz się kogo dotyczy ten obowiązek i od kiedy należy go przestrzegać?Zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 07.12.2017
  Rozliczanie kosztów w czasie - praktyka
  Z obowiązujących zasad rachunkowości wynika obowiązek prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych z podziałem na okresy, których one dotyczą. Ścisłe wyodrębnienie przychodów i kosztów, odnoszących się do poszczególnych okresów sprawozdawczych, stanowi o zachowaniu zasady współmierności przychodów i kosztów ich osiągnięcia.Zdarza się, że w jednostce występują  koszty dotyczące ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 08.11.2017
  Wydatki z przełomu roku - dowiedz się jak je rozliczać
  Faktura za energię dotycząca grudnia 2017 roku, została wystawiona z początkiem następnego roku - co w takim wypadku? Poznaj na przykładzie prawidłową ewidencję i wszelkie skutki podatkowe.Memoriał – co to za zasadaKażda jednostka zobowiązana jest wprowadzić do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 31.05.2017
  Czy wiesz, że 9 czerwca jest Dzień Księgowego?
  Przyjdź na Akademię Księgowości i świętuj wśród najlepszych!To doskonała okazja do poszerzenia wiedzy, zdobycia dodatkowej dawki motywacji  i nawiązania nowych kontaktów z ludźmi z branży księgowej.Jesteś księgowym, który chce zamienić swój zawód w biznes; pracownikiem księgowości; absolwentem, chcącym zostać prawdziwym księgowym lub właścicielem biura rachunkowego?Nudzą ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 18.05.2017
  Czy w PKPiR możesz ująć niezamortyzowaną część samochodu
  Przy sprzedaży samochodu można uwzględnić niezamortyzowaną część wartości początkowej samochodu, wynikającą z ewidencji środków trwałych. Dowiedz się więcej na ten temat,Problem: Przedsiębiorca sprzedał samochód osobowy, który był wpisany do ewidencji środków trwałych. Pojazd w momencie zbycia nie był do końca zamortyzowany. Czy tę część niezamortyzowaną należy ująć ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 10.05.2017
  Jest już nowy KSR 11 dotyczący środków trwałych!
  Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy KSR 11 „Środki trwałe”. Standard ten został skierowany do publikacji. Nowa regulacja ma wyjaśniać zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji ...