Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 10.07.2012
  Czym są aktywa finansowe
  Aktywa finansowe są jednym ze składników majątku przedsiębiorstwa. Podlegają one ustawie o rachunkowości i mogą być aktywami pieniężnymi, instrumentami kapitałowymi, prawem do wymiany instrumentów finansowych na korzystnych warunkach oraz prawem do otrzymania aktywów pieniężnych.Aktywa finansowe Ustawa o rachunkowości opisuje aktywa w bilansie jednostkowym jako aktywa finansowe lokowane ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 01.06.2012
  Kogo obowiązują przepisy ustawy o rachunkowości
  Czy możesz sam zadecydować, czy prowadzić księgi rachunkowe? Sprawdź, jakie podmioty mają obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości a kto jest z tego obowiązku zwolniony.Zgodnie z zapisem zawartym ustawie o rachunkowości przepisy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 12.04.2012
  Samochód osobowy w firmie nie będący środkiem trwałym
  W firmach wykorzystywane są samochody osobowe, które nie są ujęte w ewidencji środków trwałych. W takich sytuacjach zdarza się, że pracownicy dostarczają faktury, które nie zawierają numeru rejestracyjnego pojazdu lub zawierają numer błędny. Powstaje wówczas pytanie czy takie faktury stanowią dowód poniesienia wydatku, gdy prowadzimy PKPiR?Aby wydatki związane z używaniem samochodu ...