Co powinna zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta

Data: 26-11-2012 r.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy stanowią inaczej. W spółkach kapitałowych wyboru biegłego rewidenta dokonuje rada nadzorcza (komisja rewizyjna). Jakie informacje powinna zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta?

W przepisach nie znajdziemy informacji, co powinno się znaleźć w takiej uchwale, w praktyce warto jednak zwrócić uwagę, aby zawierała:

  • Wskazanie numeru uchwały i organu, który jej dokonuje (Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Udziałowców).
  • Datę jej podjęcia.
  • Wskazanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, który został wybrany (np. Kancelaria Finansowo-Księgowa YXB Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach).
  • Wskazanie sprawozdania finansowego lub sprawozdań finansowych, które będzie podlegało /będą podlegały zbadaniu (sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r.), można tu określić, np. badaniu będą podlegały sprawozdania roczne za lata 2012, 2013 i 2014.
  • Wskazanie, iż uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Poniżej zamieszczamy przykładową treść uchwały.

UCHWAŁA nr 01/08/2012 Rady Nadzorczej spółki ABC SA z siedzibą w Krakowie z 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta


Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 7 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

Dokonuje się wyboru biegłego rewidenta: Kancelarię Finansowo-Księgową YXZ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, do zbadania sprawozdania finansowego Spółki Alfa SA za rok 2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podstawa prawna:

  • art. 47 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649),art. 64 ust. 1,
  • art. 66 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31827 )
Array ( [docId] => 31827 )