Czy do 15 lipca należy złożyć do KRS niezatwierdzone sprawozdanie finansowe

Data: 16-05-2013 r.

Każda jednostka objęta wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego powinna złożyć do sądu rejestrowego roczne sprawozdanie finansowe. Jak należy postąpić w sytuacji gdy mamy niezatwierdzone sprawozdanie finansowe do końca czerwca 2012 r.

Nie ma przepisu, który wprost zobowiązywałby osoby prawne do składania w urzędzie skarbowym niezatwierdzonego sprawozdania finansowego. Nie ulega wątpliwości, że osoby fizyczne, jeśli prowadzą księgi rachunkowe, muszą złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, nawet jeśli by go same sobie nie zatwierdziły (co w praktyce się nie zdarza).

 

Zgromadzenie wspólników nie zatwierdziło sprawozdania finansowego spółki z o.o. za 2010 r. Sprawozdanie, mimo że niezatwierdzone, powinno było być złożone do sądu. W przeciwnym razie grozi kara. Natomiast z przepisów podatkowych nie wynika, by należało je złożyć do urzędu skarbowego.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do sądu wynika z art. 69 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Przepis ten nakazuje kierownikowi jednostki złożyć we właściwym rejestrze sądowym, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (z reguły jest to 15 lipca):
 • to właśnie roczne sprawozdanie finansowe,
 • opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, a jeśli jednostka sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe, to zamiast opinii biegłego rewidenta
 • informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
 • w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych - także sprawozdanie z działalności - ustawa o rachunkowości wyraźnie nakazuje złożyć w sądzie sprawozdanie finansowe, nawet jeśli nie zostało ono zatwierdzone. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności (art. 79 uor).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31851 )
Array ( [docId] => 31851 )

Array ( [docId] => 31851 )