Kolejność danych w rocznym sprawozdaniu finansowym

Data: 27-12-2012 r.

Z ustawy o rachunkowości wynika następująca kolejność prezentacji danych w rocznym sprawozdaniu finansowym: w pierwszej kolumnie wykazuje się dane bieżące (sprawozdawcze), natomiast w drugiej - dane dotyczące poprzedniego roku (porównawcze). Czy można wykazywać dane w odwrotnej kolejności?

Wykazywanie danych w sprawozdaniu finansowym w odwrotnej kolejności nie będzie sprzeczne z ustawą o rachunkowości - decyzję w tej sprawie powinien podjąć kierownik jednostki.

 

Sporządzając informację dodatkową należy uwzględnić wymóg przedstawiania niektórych danych w celu zapewnienia porównywalności podając:

  • stan na początek okresu,
  • zmiany w trakcie roku (zwiększenia, zmniejszenia),
  • stan na koniec roku,
  • objaśnienia, na czym polegała zmiana.

Dotyczy to przykładowo danych o poszczególnych grupach rodzajowych środków trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych, inwestycjach długoterminowych, kapitałach (funduszach), rezerwach oraz odpisach aktualizujących (pkt 1 ppkt 1, 6, 8, 9 dodatkowych informacji i objaśnień).

Artykuł 8 uor nie określa, gdzie mają być ujawnione w sprawozdaniu finansowym informacje dotyczące porównywalności. Możliwe jest zatem rozwiązanie, w którym dane porównywalne zostaną zaprezentowane tylko w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w informacji dodatkowej, jak również sytuacja, w której dane porównywalne zostaną zaprezentowane we wszystkich elementach sprawozdania finansowego. To drugie rozwiązanie jest korzystniejsze dla czytelników sprawozdania finansowego.

 

 

Podstawa prawna:

 

- art. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

Autor: Katarzyna Trzpioła
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31847 )
Array ( [docId] => 31847 )