Wszystkie artykuły

  Sprawozdania finansowe 09.10.2017
  Rachunkowość od 2018r. będzie prostsza – sprawdź to
  Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustaw dotyczący uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym? Na jakie ułatwienia można liczyć? Projekt zmian, dotyczyć będzie przechowywania sprawozdań i podniesienia progów dla tzw. małych jednostek. Co jeszcze? Dowiedz się więcej w tej sprawie.27 września 2017 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie niektórych ...

  Sprawozdania finansowe 10.05.2017
  Firma wypracowała zysk. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć dywidendy
  Akcjonariusze bądź udziałowcy spółek kapitałowych  mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do podziału przez walne zgromadzenie. Przeczytaj, jakimi zasadami kierować się przy określaniu wysokości dywidendy i prawidłowym jej rozliczeniu.Zgodnie z art. 192 oraz 348 ksh kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy lub wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni ...

  Sprawozdania finansowe 30.03.2017
  Pamiętaj o terminach związanych z zamknięciem roku
  Jednostki uznawane za małe lub mikro mają prawo do skorzystania z wielu uproszczeń w rocznym sprawozdaniu finansowym. Kiedy jest to możliwe i o jakich terminach związanych z zamknięciem roku trzeba pamiętać? Sprawdź w tekście.Jednostkami mikro są:1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ...

  Sprawozdania finansowe 05.08.2016
  Już dziś zastanów się, jak zaprezentujesz podział wypłaconego w tym roku zysku w sprawozdaniu za 2016 rok
  Uchwały o sposobie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2015 zostały już podjęte. Warto więc się zastanowić, w jaki sposób skutki decyzji właścicieli zaprezentować w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.Decyzje dotyczące rozliczenia wyniku finansowego muszą być odzwierciedlone zarówno w bilansie, jak i zestawieniu zmian w kapitale własnym. Jeśli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe ...

  Ewidencja księgowa 07.06.2016
  Bezbłędna ewidencja księgowa aportu zapewni rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej spółki
  Do spółki z o.o. wspólnicy często wnoszą aporty rzeczowe (np. maszynę produkcyjną, grunt, budynek). Ustalona wartość rynkowa środków trwałych, zgodnie z aktem notarialnym, powinna odpowiadać wartości nominalnej objętych przez wspólnika udziałów. Podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów powoduje podwyższenie kapitału zakładowego ...

  Sprawozdania finansowe 21.04.2016
  Sprawozdanie finansowe należy złożyć do sądu i urzędu skarbowego
  Z końcem marca 2016 r upłynął termin sporządzania sprawozdań finansowych dla tych jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Kierownicy jednostek, odpowiedzialni za rachunkowość muszą teraz zadbać o to, aby zostały one zatwierdzone, a następnie złożone do właściwych organów. Problem: Ustawa o rachunkowości przewiduje zarówno dla jednostek, które sporządzają ...

  Sprawozdania finansowe 22.10.2015
  Zmiany w sposobie prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym
  Nowelizacja ustawy o  rachunkowości z 23 września 2015 r. wprowadziła zmiany w sposobie prezentacji niektórych informacji w sprawozdaniach finansowych. Zmiany te najbardziej widoczne są wówczas, gdy jednostka przygotowuje dane, opierając się na załączniku nr 1. Najistotniejsze zmiany wprowadzone do sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu wskazuje tabela.Tabela 1. Najistotniejsze ...

  Sprawozdania finansowe 22.10.2015
  Definicja małej jednostki zgodnie z nowelizacją UoR
  Ustawa nowelizująca UoR, która weszła w życie 23 września 2015 r. wprowadziła definicję małej jednostki. Po raz pierwszy trzeba ją zastosować do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie.Jak wynika z "nowego" art. 3 ust. 1e pkt 1-7 ww. ustawy, jednostkami małymi nie mogą być - bez względu na rozmiary prowadzonej działalności ...

  Sprawozdania finansowe 22.10.2015
  Jednostki mogą skorzystać z uproszczeń sporządzając sprawozdanie za 2015 rok
  Małe firmy mogą przygotować uproszczone sprawozdanie finansowe już za 2015 rok. Warto więc przyjrzeć się szczegółom, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 r.Ustawa nowelizująca weszła w życie 23 września 2015 r., jednak po raz pierwszy trzeba ją zastosować do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 ...

  Sprawozdania finansowe 22.10.2015
  Zmiany w przeliczaniu wartości wyrażonych w euro od 1 I 2016 r.
  Od 1 stycznia 2016 r. – zgodnie ze znowelizowanym art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR) obowiązują zmiany w przeliczaniu wartości wyrażonych w euro.Wyrażone w euro wielkości związane z: ustaleniem progu dla jednostki mikro osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich (przedział od 1,2 mln euro do 2 mln ...