Środek trwały w budowie – ewidencja księgowa

Autor: Mikuła Patrycja
Data: 16-09-2012 r.

Jednostka gospodarcza decydując się na budowę środka trwałego we własnym zakresie, a nie na zakup gotowego składnika majątku, dokonuje ewidencji składników zakupu na koncie 08 „Środki trwałe w budowie”.

Na koncie 08 ujmowane są koszty stanowiące elementy składowe kosztu wytworzenia, ceny nabycia lub kosztu ulepszenia dotyczące środka trwałego. W praktyce na konto to odnosi się m.in. koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty robót budowlano-montażowych, zakup maszyn, urządzeń i innych składników niezbędnych, koszty wynagrodzeń pracowników w części dotyczącej budowy, koszty ubezpieczenia majątkowego budowanych obiektów, odsetki od kredytów dotyczące sfinansowania budowy, różnice kursowe od zobowiązań dotyczących budowy środka trwałego.

Wśród najczęstszych operacji gospodarczych dotyczących budowy środka trwałego wymienić należy:

  • Faktura za opracowanie dokumentacji projektowej i zakup materiałów do budowy:

- Wn konto 08 „Środki trwałe w budowie”,

- Wn konto 221 „VAT naliczony”

- Ma konto 24 „Rozrachunki z dostawcami”.

  • Naliczone wynagrodzenia dla osoby fizycznej:

- Wn konto 08 „Środki trwałe w budowie”,

- Ma konto 23 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.


Zobacz także:

 

  • Przekazanie do budowy własnych materiałów

- Wn konto 08 „Środki trwałe w budowie”,

- Ma konto 31 „Materiały”.

  • Koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych:

- Wn konto 08 „Środki trwałe w budowie”,

- Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.

  • Odsetki i prowizje od kredytu na sfinansowanie budowy środków trwałych:

- Wn konto 08 „Środki trwałe w budowie”,

- Ma konto 13-4 „Kredyty bankowe”.

  • Przyjęcie do używania środków trwałych:

- Wn konto 01 „Środki trwałe”,

- Ma konto 08 „Środki trwałe w budowie”.

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31875 )
Array ( [docId] => 31875 )