Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 20.07.2020
  Darmowy terminal płatniczy – jak go rozliczyć?
  Przedsiębiorcy, którzy posiadają terminale płatnicze są lepiej postrzegani przez konsumentów. Według badania MasterCard sklepy punkty usługowe czy mała gastronomia, w których widnieje informacja “płatność tylko gotówką” mają zdecydowanie mniejsze obroty niż punkty, w których jest terminal płatniczy umożliwiający płatności bezgotówkowe.Terminal płatniczy – niezbędny ...

  Ewidencja księgowa 03.04.2019
  Jak rozliczać wydatki na Wielkanoc
  Sprawdź, jak rozliczyć wydatki poniesione na firmowe jajeczko czy też wręczanie prezentów świątecznych pracownikom.O tym, jak rozliczać do celów PIT wydatki poniesione na zakup paczek, decyduje m.in. źródło, z jakiego pracodawca sfinansował wydatki.Źródła finansowaniaJeżeli zakup paczek został pokryty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), to poniesionych ...

  Ewidencja księgowa 03.04.2019
  Nieodpłatne przekazanie wyposażenia do biura – sprawdź księgowania
  Spółka z o.o. otrzymała nieodpłatnie od urzędu gminy zlikwidowane, używane niskocenne wyposażenie biura: biurka, krzesła, stoły, regały - podana jest cena ewidencyjna zlikwidowanych mebli. Jak w spółce zaksięgować otrzymane nieodpłatnie wyposażenie? Do celów bilansowych nieodpłatnie otrzymany środek trwały należy rozliczać za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych przychodów.Ewidencja ...

  Ewidencja księgowa 03.04.2019
  Jak w 2019 roku ewidencjonować koszty dotyczące aut firmowych
  Obowiązująca od początku 2019 roku nowelizacja ustaw podatkowych wprowadziła wiele zmian związanych z podatkowym rozliczaniem samochodów osobowych. Jakie ma to skutki rachunkowe? Wprowadzone zmiany wymuszają nie tylko konieczność analizowania ponoszonych nakładów pod kątem podatkowym, lecz też wprowadzenie zmian w sposobie księgowania kosztów dotyczących tych aut. W księgach rachunkowych ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 03.04.2019
  Poznaj zmiany w rachunkowości od 2019 roku
  Przedstawiamy wybrane zmiany obowiązujące w rachunkowości od 2019 roku. Zakres zmiany Czego dotyczy Prowadzenie ksiąg rachunkowych Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 roku, gdy ich przychody za 2018 rok wyniosły co najmniej 2.000.000 euro, czyli po przeliczeniu ...

  Ewidencja księgowa 30.03.2018
  Zmiany w prowadzeniu KPiR – dowiedz się czy na tym zyskasz
  Resort finansów ogłosił projekt zmian rozporządzenia dotyczącego  prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  Zmniejszona zostanie liczba obowiązków dla podatników. Dowiedz się więcej na ten temat.W dniu 5 marca resort finansów opublikował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który trafił do Rządowego Centrum ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 27.03.2018
  Rozliczenie inwentaryzacji – termin 26 marca
  Ku końcowi zbliżają się prace związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Jednym z zadań jest ujęcie rozliczenia inwentaryzacji. Dowiedz się więcej o tym, o czym musisz pamiętać, aby dobrze wywiązać się z tego obowiązku.Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na dokonanie tego w terminie do 26 marca 2018 r. Przypomnijmy, że zgodnie ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 27.03.2018
  Ewidencja księgowa - podatek odroczony na przykładach
  Odroczenie podatku jest w sytuacji, kiedy jednostka rozpoznaje przychody i koszty na potrzeby podatkowe i bilansowe w różnych okresach. Poznaj przykłady, aby dowiedzieć się w jaki sposób dokonywać ewidencji w księgach rezerwy i zajmować się aktywami na odroczony podatek dochodowy.Dzieje się tak, gdy w szczególnych sytuacjach prawo podatkowe kształtuje wynik finansowy zgodnie z zasadą ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 15.02.2018
  Uwaga! Przełom dotyczący składania sprawozdań finansowych – poznaj zmiany
  Nowelizacja ustawy o KRS oraz niektórych z innych ustaw, zakłada zobowiązanie do sporządzenia sprawozdań w wersji elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Dowiedz się kogo dotyczy ten obowiązek i od kiedy należy go przestrzegać?Zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 07.12.2017
  Rozliczanie kosztów w czasie - praktyka
  Z obowiązujących zasad rachunkowości wynika obowiązek prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych z podziałem na okresy, których one dotyczą. Ścisłe wyodrębnienie przychodów i kosztów, odnoszących się do poszczególnych okresów sprawozdawczych, stanowi o zachowaniu zasady współmierności przychodów i kosztów ich osiągnięcia.Zdarza się, że w jednostce występują  koszty dotyczące ...