Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 07.12.2017
  Rozliczanie kosztów w czasie - praktyka
  Z obowiązujących zasad rachunkowości wynika obowiązek prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych z podziałem na okresy, których one dotyczą. Ścisłe wyodrębnienie przychodów i kosztów, odnoszących się do poszczególnych okresów sprawozdawczych, stanowi o zachowaniu zasady współmierności przychodów i kosztów ich osiągnięcia.Zdarza się, że w jednostce występują  koszty dotyczące ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 08.11.2017
  Wydatki z przełomu roku - dowiedz się jak je rozliczać
  Faktura za energię dotycząca grudnia 2017 roku, została wystawiona z początkiem następnego roku - co w takim wypadku? Poznaj na przykładzie prawidłową ewidencję i wszelkie skutki podatkowe.Memoriał – co to za zasadaKażda jednostka zobowiązana jest wprowadzić do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym ...

  Sprawozdania finansowe 09.10.2017
  Rachunkowość od 2018r. będzie prostsza – sprawdź to
  Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustaw dotyczący uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym? Na jakie ułatwienia można liczyć? Projekt zmian, dotyczyć będzie przechowywania sprawozdań i podniesienia progów dla tzw. małych jednostek. Co jeszcze? Dowiedz się więcej w tej sprawie.27 września 2017 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie niektórych ...

  Ewidencja księgowa 15.09.2017
  Czy kupionego busa na firmę ujmiesz w PKPiR?
  Samochód sfinansowany w całości ze środków PFRON, podatnik ujmie w ewidencji środków trwałych.Problem: Podatnik w całości ze środków PFRON kupił busa na działalność usługi kuriersko-pocztowe. Bus kosztował 24.000 zł. Czy powinien wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych? Czy może go zamortyzować jednorazowo, a odpisy amortyzacyjne ujmować w kosztach PKPiR? Jakie ...

  Ewidencja księgowa 15.09.2017
  Jak ujmujesz w PKPiR zakup laptopa za 0 zł od firmy telekomunikacyjnej
  Jeżeli przy podpisywaniu umowy u operatora telekomunikacyjnego przedsiębiorca skorzystał z oferty i otrzymał laptopa za 0 zł pamiętaj, że spłata ratalna laptopa jest podatkowo obojętna.Problem: Przedsiębiorca korzysta z usług telekomunikacyjnych w Orange. Przy podpisaniu umowy na kolejne 2 lata wziął laptopa. Ma on być spłacany ratalnie. Raty są doliczane co miesiąc do rachunku za ...

  Ewidencja księgowa 01.08.2017
  Kupiłeś lokal użytkowy 20 lat temu? Sprawdź, co z ewidencją
  Wprowadzenie teraz lokalu użytkowego do ewidencji środków trwałych będzie jego ujawnieniem. Jeśli nabycie nastąpiło w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, to wówczas trzeba przyjąć za wartość początkową cenę nabycia.Problem: Właściciel jednoosobowej firmy kupił 20 lat temu lokal użytkowy od gminy. Jak powinien wprowadzić go do ewidencji środków trwałych? Jaką ...

  Ewidencja księgowa 01.08.2017
  Jak zaksięgujesz zakup importowanych towarów objętych procedurą uproszczoną?
  Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Jednocześnie za dzień poniesienia kosztów w przypadku podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego ...

  PIT 26.06.2017
  W jakim miesiącu zaksięgujesz przychód za wykonane usługi
  Jeżeli usługi strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.Problem: Przedsiębiorca prowadzi usługi księgowe. Przykładowo wystawił fakturę za kwiecień w maju 2017 roku z treścią: „usługi księgowe za kwiecień ...

  Ewidencja księgowa 18.06.2017
  Ewidencjonowanie odpisu na ZFŚS – uniknij błędów
  Działania pomocowe pracownikom powinny być głównym przeznaczeniem środków zgromadzonych na ZFŚS. Chcesz wiedzieć jak bezbłędnie dokonywać ewidencji odpisu na ZFŚS w księgach rachunkowych? Najlepiej dostrzec to na przykładzie.Celem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego przez przedsiębiorę jest odkładanie określonej sumy pieniężnej na finansowanie wsparcia socjalnego ...

  Ewidencja księgowa 08.06.2017
  Firma wynajmuje samochód - sprawdź, jak to bezbłędnie rozliczyć
  Samochód używany w firmie traktowany jest jako środek trwały. Nabywa się go w drodze leasingu czy też umowy najmu, co staje się korzystniejszą formą dla nowych przedsiębiorców, których nie stać na zakup samochodu. Jak więc rozliczyć w kosztach firmowych wynajem samochodu? Sprawdź ewidencję księgową.Ajencja samochodu – czym jestPrzedsiębiorca decydując się na nabycie samochodu ...