Wszystkie artykuły

  Prawo dla rolnika 14.05.2022
  Dłuższy termin dla wniosków o dofinansowanie nawozów
  Termin składania wniosków o pomoc, czyli tzw. dopłaty do nawozów sztucznych, przedłużono do 31 maja. Dotyczy to nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Dofinansowaniem nie są objęte: wapno nawozowe oraz wapno nawozowe zawierające magnez. Ich zakup miał nastąpić od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu i sprzedaży nawozów. Zobacz także: ARiMR ...

  Prawo dla rolnika 14.05.2022
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dyskryminuje rolników
  Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą warunków przyznawania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Jego zdaniem konieczność bycia ubezpieczonym w KRUS jest dyskryminacyjna. Warunek  zgłoszenia do ubezpieczenia KRUS od którego zależy możliwość przyznania dotacji unijnej dla rolnika w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dyskryminacją części ...

  Prawo dla rolnika 04.05.2022
  Elektroniczny wniosek o wpis do ewidencji rolnej
  Wpis do ewidencji producentów rolnych, oraz zmianę danych zawartych we wpisie, będzie można wykonać elektronicznie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. Mowa o projekcie ustawy o zmianie ustawy krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw. Został on przygotowany przez ministerstwo ...

  Prawo dla rolnika 11.04.2022
  250 tys. zł na start działalności gospodarczej - wniosek do 28 kwietnia
  Tzw. premia na działalność pozarolniczą to bezzwrotna pomoc skierowana do osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą. Można liczyć nawet na 250 tys. bezzwrotnej premii. Jednak nie dla wszystkich - dotyczy to osób ubezpieczonych w KRUS, których gospodarstwa są położone w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Tylko do 28 kwietnia można składać wnioski o premie na ...

  Prawo dla rolnika 25.03.2022
  W jaki sposób szukać wyspecjalizowanych firm z branży przetwórstwa rolnego? Podpowiadamy!
  Sektor rolno-spożywczy w Polsce wciąż odgrywa ważną rolę w gospodarce. W coraz większym stopniu o jego kształcie decydują wysoko wyspecjalizowane firmy. Jak je znaleźć? Warto skorzystać z możliwości oferowanych przez bazę firm.Rolnictwo to ważny sektor gospodarkiW porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej sektor rolno-spożywczy w Polsce wciąż odgrywa bardzo istotną rolę ...

  Prawo dla rolnika 22.03.2022
  Zasiedzenie udziału w nieruchomości rolnej przez współwłaściciela
  Zgodnie z art. 172 § 3 kodeksu cywilnego, nieruchomość rolną przez zasiedzenie może nabyć jedynie rolnik indywidualny, jeżeli jej powierzchnia wraz ze stanowiącymi jego własność nieruchomościami rolnymi nie przekroczy 300 ha użytków rolnych. Wyjaśniamy, jakie są warunki zasiedzenia udziału w nieruchomości rolnej, kim jest rolnik indywidualny oraz jak liczyć powierzchnię nieruchomości ...

  Prawo dla rolnika 31.01.2022
  Sprzedaż działek budowlanych przez rolnika - skutki podatkowe
  Osoba prowadząca gospodarstwo rolne (nie prowadzi działalności gospodarczej) podzieliła część swojej ziemi rolnej na działki budowlane. Czy od sprzedanych działek musi odprowadzić podatek VAT i podatek dochodowy 19%? Czy w związku ze sprzedażą działek budowlanych musi rejestrować działalność gospodarczą?Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają przede wszystkim odpłatne ...

  Prawo dla rolnika 31.01.2022
  Pomoc dla rolników dotkniętych pandemią COVID-19 (wyrok WSA, III SA/Łd 398/21)
  Sztuczne tworzenie stanu faktycznego lub manipulowanie nim w sposób, który umożliwia uzyskanie pomocy finansowej, powoduje nieprzyznanie tej pomocy lub jej cofnięcie. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (III SA/Łd 398/21), w oparciu o stan faktyczny dotyczący wniosku rolnika o wsparcie finansowe ze względu na dotknięcie pandemią COVID-19.Co ten wyrok oznacza w praktyce dla ...

  Prawo dla rolnika 03.11.2016
  „Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020” – poznaj założenia koncepcji
  Klarowna koncepcja długofalowego działania, która ma zapewnić rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego. Taki jest cel prac podjętych przez resort rolnictwa nad opracowaniem „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020”. Sprawdźmy, na czym mają polegać te działania.Aktualna sytuacja w poszczególnych sektorach rolnych jest różna, jeśli chodzi o dynamikę ...

  Prawo dla rolnika 03.11.2016
  Sprawdź, jakie mają być uproszczenia we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano projekt zmian w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Projekt zawiera wiele uproszczeń i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów. Skierowano go już do uzgodnień i konsultacji ...