Czy powiat może obciążyć nabywcę kosztami wyceny lokalu

Autor: Karol Zawadzki
Data: 06-02-2015 r.

Obowiązek oszacowania wartości sprzedawanej nieruchomości publicznej ciąży na organie samorządu terytorialnego. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w zakresie opracowań geodezyjnych oraz sporządzenia operatu szacunkowego nie mogą więc obciążać potencjalnego nabywcy.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki jednego z podległych powiatów.

 

Kontrola wykazała liczne uchybienia, z których jedno dotyczyło zasad gospodarowania nieruchomościami samorządu i Skarbu Państwa (pismo nr WK.6/P-6/K-9/14). Izba ustaliła, że w uchwale rady powiatu funkcjonował zapis, zgodnie z którym czynności związane ze sprzedażą lokali mogą być podejmowane dopiero po wniesieniu zaliczki na poczet kosztów sprzedaży. Jej wysokość określa zarząd powiatu na podstawie przewidywanego kosztu czynności przygotowania dokumentacji.

Zdaniem izby, pobieranie od przyszłych, potencjalnych nabywców zaliczek na pokrycie kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości nie znajduje uzasadnienia w przepisach. Podkreśliła, że ustawa  o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że  podmiotem, na którym spoczywa obowiązek pokrycia kosztów wyceny nieruchomości, jest organ wykonawczy samorządu.

Przyjęte przez powiat regulacje wewnętrzne naruszają ponadto art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami regulujący tryb sprzedaży nieruchomości, który wskazuje, że to właściwy organ (w tym przypadku zarząd powiatu) sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. W wykazie tym określa się m.in. cenę nieruchomości.

Karol Zawadzki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36522 )
Array ( [docId] => 36522 )