Wszystkie artykuły

  Finanse publiczne 31.05.2013
  Częstotliwość przekazywania wpływów z prowadzenia stołówki szkolnej
  W odniesieniu do jednostek oświatowych nie ma oficjalnych przepisów regulujących zasady przelewania okresowych wpływów z prowadzenia stołówki. Decyzję o terminach i sposobie odprowadzania do budżetu środków z tytułu prowadzenia stołówki może określić więc kierownik jednostki oświatowej w zarządzeniu wewnętrznym.Określając jak często dana jednostka oświatowa powinna odprowadzać ...

  Finanse publiczne 31.05.2013
  Do wydatków strukturalnych szkoły można zaliczyć tylko środki krajowe
  Aby uzyskać niezbędne dane do sporządzenia sprawozdania Rb-WSa, jednostki publiczne muszą najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. Do wydatków strukturalnych szkoły zalicza się m.in. środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych czy zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.O wydatkach strukturalnych szkoły można ...

  Finanse publiczne 29.05.2013
  Uczniowski klub sportowy może otrzymać dotację z budżetu gminy
  Zdarza się, że na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego młodzież, oprócz uczęszczania na zajęcia sportowe organizowane przez np. przez MOSiR, udziela się także w uczniowskich klubach sportowych. Instytucje takie mogą otrzymać na swoją działalność wparcie w postaci dotacji z budżetu gminy.Zgodnie z przepisami ustawy o sporcie,podstawową formą prowadzenia działalności ...

  Finanse publiczne 29.05.2013
  Zamówienie na roboty budowlane - czy doliczać wartość projektu
  W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia na roboty budowlane jest ich zaprojektowanie i wykonanie wartością zamówienia jest łączna wartość projektu i robót budowlanych. Przy zamówieniu na wykonanie wyłącznie robót budowlanych nie uwzględnia się natomiast wartości dokumentacji projektowejWartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: kosztorysu inwestorskiego sporządzanego ...

  Finanse publiczne 28.05.2013
  Kontrola RIO - jak się do niej przygotować
  Wcześniej czy później do każdej jednostki samorządowej zawita kontrola RIO. Zazwyczaj kontrolerzy badają zgodność gospodarowania środkami publicznymi z przepisami oraz poprawność ewidencji księgowej. Jeżeli nie jest znany dokładny zakres kontroli RIO nie trzeba przygotowywać wcześniej żadnych dokumentów. Można ewentualnie wydrukować potwierdzenia z rachunku bankowego w zakresie ...