Wynajem pomieszczeń szkolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Autor: Karol Zawadzki
Data: 24-02-2015 r.

Szkoła może wynająć część budynku, na który został ustanowiony trwały zarząd, po zawiadomieniu o tym organu samorządowego. Jeżeli umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 3 lata, wymagana jest jego zgoda.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła kontrolę problemową gospodarki finansowej w jednym z podlaskich gimnazjów. W wystąpieniu pokontrolnym (pismo nr RIO.I.6002-5/14) wykazała uchybienia m.in. w zakresie gospodarowania budynkiem szkoły oddanym jednostce w trwały zarząd.

 

W wyniku badania dochodów i wydatków realizowanych za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, stwierdzono, że jednostka wynajmuje pomieszczenia szkolne trzem podmiotom z przeznaczeniem na:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w prywatnej szkole muzycznej,
  • gabinet logopedyczny oraz
  • prowadzenie sklepiku szkolnego.

Ze szkołą muzyczną jednostka zawarła umowę od 1 września danego roku do 30 czerwca roku następnego, począwszy od 2006 r., przy czym pierwsza umowa została podpisano w 3 marca 2003 r. na okres 3 lat. W przypadku gabinetu logopedycznego umowę zawarto na 1 rok, począwszy od 2003 r., a z osobą prowadzącą sklepik szkolny - na 1 rok, począwszy od 2006 r.

Łączny czas trwania umów najmu z każdym z najemców przekroczył 3 lata, zawarcie kolejnych umów powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organów samorządu.

Wynika to z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stanowi on, że jednostka organizacyjna ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd - z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu oraz organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat. Natomiast gdy umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, wymagana jest zgoda tych organów.

Źródło:

rio.gov.pl

Karol Zawadzki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36610 )
Array ( [docId] => 36610 )