Jak naliczamy odpis na ZFŚS w jednostce oświatowej

Autor: Izabela Świderek
Data: 07-11-2016 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, na podstawie którego ustalany jest odpis na ZFŚS, ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” nie później niż do 20 lutego każdego roku.

ZFŚS tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego. Naliczany jest on w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, a wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrud­nionego:

 
  • 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
  • pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki wynosi 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Pracodawca może zwiększyć odpis na ZFŚŚ

Odpis podstawowy może być zwiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Ponadto pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej. Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Możliwość taka uzależniona jest od przeznaczenia całości dokonanego zwiększenia odpisu na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Przedstawiony sposób ustalania corocznego odpisu na ZFŚS odnosi się do pracowników innych niż nauczyciele.

Izabela Świderek dr nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39691 )
Array ( [docId] => 39691 )

Array ( [docId] => 39691 )