Wszystkie artykuły

  Kadry i płace w jsfp 11.05.2022
  Wyższe diety za podróż służbową
  Zapowiada się pierwsza od 9 lat podwyżka diet w podróżach służbowych. Pracownik otrzyma 38 zł za dobę. Projekt rozporządzenia wprowadzającego zmienioną stawkę diety za podróż służbową został zaprezentowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Obecnie obowiązująca przepisy przewidują diety w podróżach służbowych na poziomie 30 zł. Jednak stawka ta, bez zmian obowiązuje ...

  Kadry i płace w jsfp 09.03.2022
  Urzędnik służby cywilnej – wynagrodzenie, urlop, awans
  Urzędnik służby cywilnej to osoba, która zdała stosowny egzamin państwowy. Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej prowadzi KSAP. Każdy pracownik służby cywilnej, który chce uzyskać mianowanie, może zgłaszać się za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.Z dniem mianowania dotychczasowy stosunek pracy takiej osoby ...

  Kadry i płace w jsfp 09.03.2022
  Umorzenie pożyczki na cele mieszkaniowe - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
  Jedną z form pomocy udzielanej z ZFŚS jest przyznawanie pożyczek na cele mieszkaniowe. Osoba ubiegająca się o pożyczkę, składa wniosek do pracodawcy i po zawarciu umowy pożyczki następuje jej wypłata. Wyjaśniamy jakie skutki podatkowe ma umorzenie pożyczki na cele mieszkaniowe, wskazujemy aktualne stanowisko skarbówki oraz przedstawiamy przykłady ewidencji księgowej.Umowa pożyczki ...

  Kadry i płace w jsfp 25.06.2020
  Czy radny dzielnicy jest chroniony?
  PYTANIE: Czy pracownik, który jest radnym dzielnicy podlega ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy na podobnych zasadach jak radny gminy, radny powiatu lub sejmiku województwa (art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 22 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 27 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa).ODPOWIEDŹ: ...

  Kadry i płace w jsfp 22.05.2018
  Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy
  Najczęściej przy obliczaniu stażu pracy wątpliwości budzi okres wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym oraz sposób jego dokumentowania. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wskazany okres pracy, jeśli jest on potwierdzony odpowiednim dokumentem. Podstawowym jest zaświadczenie wydane przez urząd gminy, na której terenie znajdowało się gospodarstwo rolne.Ustawa o wliczaniu okresów pracy ...

  Kadry i płace w jsfp 22.05.2018
  Klauzula o ochronie danych w ogłoszeniach o naborze na stanowiska
  Ważnym aspektem pomijanym w ogłoszeniach o naborze na stanowiska w sektorze publicznym jest brak klauzuli informacyjnej, o której mowa w przepisach o ochronie danych osobowych. Pracodawcy sektora publicznego zwykle zamykają treść ogłoszenia o naborze na treści wymaganej ustawowo, czy to w ustawie o pracownikach samorządowych, czy o służbie cywilnej.Treść ogłoszenia o naborze nie musi ...

  Kadry i płace w jsfp 25.02.2018
  PIT-11 przekazany przez emaila – wyłącznie za zgodą pracownika
  Żeby wysłać pracownikowi rozliczenie roczne PIT-11 drogą emailową, potrzebujemy jego zgody na taką drogę dostarczenia dokumentu. Przedstawiamy najnowszą interpretację Krajowej Informacji Skarbowej.Przekazanie pracownikowi informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym, z wykorzystaniem zabezpieczonej platformy ...

  Kadry i płace w jsfp 25.01.2018
  Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli na umowy o pracę w szkołach niepublicznych
  Regulacje dotyczące nakazu pracy na umowę o pracę wejdą w życie od 1 września 2018 r. i dotyczą przedszkoli, szkół, placówek publicznych niesamorządowych i niepublicznych. Nowelizacja dotyczy wszystkich osób zatrudnianych na stanowisku nauczyciela. Zatem nawet na jedna godzinę należy zatrudnić nauczyciel na umowę o pracę.Nowość dla szkół nie samorządowych i niepublicznychW szkołach ...

  Kadry i płace w jsfp 31.10.2017
  Pracownik na urlopie rodzicielskim. Czy za 11 listopada i 6 stycznia trzeba udzielić dnia wolnego
  Pracownikowi przebywającemu na urlopie rodzicielskim należy się przede wszystkim w tym okresie zasiłek macierzyński, który jest wypłacany za każdy dzień niezdolności do pracy, bez wyłączenia dni wolnych od pracy. Stąd nie ma obowiązku udzielania dnia wolnego za święto wypadające w sobotę pracownikom przebywającym na urlopie rodzicielskim.Jeżeli zaś chodzi o drugiego pracownika, ...

  Kadry i płace w jsfp 29.09.2017
  Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów
  Od 1 września 2017 r. weszły w życie zmiany organizacyjne, które w etapach wygaszą kształcenie w gimnazjach. Poznaj zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów.Będą 3 etapy zakończenia nauki w gimnazjach: 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r. W tych terminach dotychczasowe gimnazja mogą być przekształcone lub włączone ...