VAT a stołówki szkolne

Data: 30-05-2017 r.

Czynności wykonywane przez stołówki na ich rzecz mają charakter pomocniczy w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły, podlegają więc zwolnieniu z podatku do towarów i usług. Księgując operacje w przypadku wystąpienia VAT, placówki oświatowe powinny stosować konto 225 „Rozrachunki z budżetami”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2011 r. (nr IBPP1/443-132/11/ES) podkreślił, że celem prowadzenia stołówek nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Świadczenie usług stołówkowych na rzecz pracowników niepedagogicznych nie może zatem korzystać ze zwolnienia, nie są one bowiem w żaden sposób związane z opieką nad dziećmimi i młodzieżą. Inaczej jest z nauczycielami. Organ podatkowy uznał, że czynności wykonywane przez stołówki na ich rzecz mają charakter pomocniczy w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły, podlegają więc zwolnieniu z podatku do towarów i usług. Księgując operacje w przypadku wystąpienia VAT, placówki oświatowe powinny stosować konto 225 „Rozrachunki z budżetami”.

 

Od 2017 roku to JST jest podatnikiem podatku VAT (wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi). Obowiązki wynikające z ustawy o VAT ciążą na JST. W związku z tym w celu  prawidłowego wywiązywania się z tych obowiązków JST powinna wdrożyć stosowne zmiany organizacyjne i proceduralne. Każda jednostka utworzona powinna działać według takich samych procedur ustalonych przez JST, zgodnie z którymi powinny byćm.in.: prowadzone ewidencje do celów VAT, analizowane dokonane zakupy pod kątem realizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego, dokonywane korekty odliczonego już podatku naliczonego. To JST określa, czy procedury będą „sztywne”, czy też zakładać będą większą samodzielność swoich jednostek organizacyjnych.

Ewidencja VAT

Szkoła świadczy usługi żywieniowe na rzecz uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W kwietniu 2017 roku osiągnęła z tego tytułu dochody w wysokości 2.200 zł. Do kasy wpłynęło 1.500 zł (w tym 300 zł z opłat pracowników niepedagogicznych), a na rachunek bankowy 700 zł. Jednostka kupiła produkty do przygotowania posiłków na łączną kwotę 2.600 zł (w tym faktura od firmy WW – 1.600 zł, a od firmy QQ – 1.000 zł).

Księgowanie w tym przypadku powinno wyglądać następująco:

Rachunki za wyżywienie w kwietniu – wartość w cenie sprzedaży 2.200 zł

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Ma 7* konto przychodów (w zależności od przyjętej polityki rachunkowości)

dodatkowo

VAT należny od sprzedaży naliczony w fakturach z opłat pracowników niepedagogicznych
Wn 225 „Rozrachunki z budżetami”

Wpłata do kasy szkoły – 1.500 zł
Wn 101 „Kasa”

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Wpłata na rachunek bankowy – 700 zł

Wn 13* Rachunek (130 lub 132 w zależności od organizowania żywienia w ramach rachunku wydzielonego lub budżetu)
Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Faktura z firmy WW – 1.600 zł

Wn 401 „Zużycie materiałów i energii”

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

dodatkowo

VAT naliczony w fakturach VAT podlegający odliczeniu
Ma 225 „Rozrachunki z budżetami”

Faktura z firmy QQ – 1.000 zł

Wn 401 „Zużycie materiałów i energii”

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

dodatkowo

VAT naliczony w fakturach VAT podlegający odliczeniu
Ma 225 „Rozrachunki z budżetami”

Zapłata za fakturę z firmy WW – 1.600 zł

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Ma 13* Rachunek

Zapłata za fakturę z firmy QQ

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Ma 13* Rachunek

W przedstawionych przykładach posłużono się kontem 201, na którym księguje się należności z tytułu świadczenia usług w zakresie żywienia w stołówkach. Przy dużej liczbie kontrahentów używanie kont rozrachunkowych może być uciążliwe. Nie zwalnia to jednak jednostek z obowiązku ich stosowania.

Alicja Stawowczyk specjalista w zakresie rachunkowości jsfp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40407 )
Array ( [docId] => 40407 )