Wszystkie artykuły

  Podatki w sektorze publicznym 09.03.2022
  Zgoda JST na umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn
  W przypadku podatków i opłat pobieranych przez urząd skarbowy i stanowiących w całości dochody jednostki samorządu terytorialnego, naczelnik urzędu może stosować ulgowe formy spłaty należności wyłącznie za zgodą przewodniczącego jej zarządu. Sprawdź, jak zasada ta działa w przypadku wniosku o umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn.W wyroku z dnia 4 marca 2020 r., ...

  Podatki w sektorze publicznym 01.03.2022
  Ulga dla klasy średniej i miesięczne zaliczki z 0% PIT – dokumenty dla pracodawcy
  Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu pracownicy mogą wnioskować do pracodawcy o niestosowanie ulgi dla klasy średniej oraz skorzystanie w miesięcznych zaliczkach z 0% PIT. Z 0% PIT skorzystać mogą rodzice co najmniej czwórki dzieci, seniorzy w wieku emerytalnym, którzy nie będą pobierali emerytury, oraz osoby, które zdecydują się wrócić z zagranicy do Polski i tutaj pracować.Ustawodawca ...

  Podatki w sektorze publicznym 10.08.2020
  Trybunał Konstytucyjny: Wsteczne obniżenie podatku od elektrowni wiatrowych było niezgodne z prawem
  Wprowadzenie przepisów obniżających podatek od elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. było niezgodne z ustawą zasadniczą - uznał Trybunał. Jakie ma o konsekwencje dla gmin? W stanie prawnym istniejącym przed nowelizacją przepisów, dokonaną w połowie 2018 roku – podatek od nieruchomości naliczany był od całości elektrowni wiatrowych. Natomiast po zmianie obowiązujących ...

  Podatki w sektorze publicznym 30.05.2019
  Odliczanie VAT przy działalności mieszanej – ważne dla JSFP
  Przed 2016 rokiem, w przypadku gdy odliczano VAT od wydatków związanych równocześnie z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, należało stosować dodatkową proporcję. Takie wnioski płyną z wyroku TSUE.    Zagadnienie sporneWyrok jest wynikiem sporu pomiędzy związkiem międzygminnym a Krajową Administracją Skarbową w przedmiocie prawa do odliczenia podatku ...

  Podatki w sektorze publicznym 28.11.2017
  Kiedy trzeba naliczyć VAT w stołówce szkolnej
  Świadczenie usług polegających na sprzedaży posiłków własnym uczniom i nauczycielom będzie zwolnione od opodatkowania VAT. Podatek VAT naliczany powinien być od sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej pracownikom niepedagogicznym.A co z VAT w przypadku nauczycieli?Zwolnienie z VAT…Usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty przez stołówkę ...

  Podatki w sektorze publicznym 18.11.2017
  Zakup koparko-ładowarki, a odliczenie VATu w całości
  Gminie potrzebna jest maszyna, którą będzie można wykorzystać do napraw i budowy sieci wodociągowych. Czy istnieje możliwość całkowitego odliczenia podatku od towarów i usług? Poznaj opinię dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą tej sprawy.Okoliczności sprawySprawa dotyczyła gminy, która czynnym podatnikiem VAT z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków oraz wynajmu ...

  Podatki w sektorze publicznym 09.11.2017
  Opodatkowanie użyczenia boiska sportowego – poznaj szczegóły
  Gmina, która podczas budowy boiska sportowego nie skorzystała z możliwości obniżenia wysokości należnego podatku o kwotę podatku naliczonego, może skorzystać z niepodlegającego opodatkowaniu nieodpłatnego użyczenia boiska.Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT wystąpiła o wydanie interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji użyczenia boiska sportowego ...

  Podatki w sektorze publicznym 12.07.2017
  Uwaga! Nowe obowiązki sprawozdawcze dla gmin
  Organy podatkowe gmin (burmistrzowie, prezydenci miast) będą miały obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – wynika z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Poznaj szczegóły tych zmian.Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na organy podatkowe właściwe w sprawie podatków: od nieruchomości, ...

  Podatki w sektorze publicznym 27.06.2017
  Najem pomieszczeń w szkole a VAT
  Z dniem 1 stycznia 2017 r., tj.: przejścia na scentralizowany model rozliczania VAT, podatnikiem z tytułu tych czynności stanie się dla jednostki jst, która ze zwolnienia podmiotowego nie korzysta. Dlatego od dnia przejścia na scentralizowany model rozliczania VAT wynajem pomieszczeń jest opodatkowany według właściwej stawki podstawowej VAT 23%  zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ...

  Podatki w sektorze publicznym 18.06.2017
  Opłata za ogrzewanie, a VAT – sprawdź szczegóły
  Najem z jednoczesnym obciążaniem najemców opłatami za energię cieplną to dwa odrębne świadczenia, tj. najem lokali mieszkalnych oraz dostawa towarów – energii cieplnej – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Poznaj skutki tej interpretacji.Sprawa dotyczyła gminy, która w celu realizacji zadań własnych w zakresie zarządzania gminnymi lokalami i budynkami mieszkaniowymi zawiera ...