Wszystkie artykuły

  Podatki w sektorze publicznym 02.06.2013
  Naruszeniem dyscypliny finansów jest brak naliczania odsetek
  Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Zapłata odsetek przez jednostkę nie ...

  Podatki w sektorze publicznym 31.05.2013
  Remont szkoły zlecony przez gminę zakładowi budżetowemu a VAT
  Gmina, która zleciła remont szkoły zakładowi budżetowemu nie może korzystać ze zwolnienia VAT, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.Jednostka samorządu terytorialnego, która planuje remont szkoły może w tym celu skorzystać z usług firm zewnętrznych. Może jednak także zaangażować do tego podległe jednostki ...