Ewidencja wypłaty stypendiów w księgach rachunkowych szkoły

Data: 23-12-2012 r.

Naliczenie stypendiów dla uczniów ewidencjonuje się na koncie zobowiązań zespołu 2 zgodnie z planem kont, stanowiącym integralną część polityki rachunkowości szkoły. Prześledźmy na przykładzie ewidencję księgową.

W księgach rachunkowych szkoły, która wypłaca stypendia uczniom, ich naliczenie ujmuje się zapisem:

 • Wn 409 „Pozostałe koszty”
 • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki (w analityce: imienne konto ucznia)

Natomiast wypłatę na konta bankowe ujmuje się:

 • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: imienne konto ucznia - stypendium)
 • Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”

Przy ustalaniu zakładowego planu kont, konta wskazane w planach kont należy traktować jako standardową liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce lub placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści ekonomicznej, w tym również przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają zastosowania w jednostce (§ 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości).

Zamiast konta 240, szkoła może zastosować inne konto zespołu 2 (np. 241 „Stypendia uczniowskie”).

 

Poniżej przestawiamy przykład ewidencji księgowej wypłaty przez szkołę stypendiów dla uczniów:

 • Wn 409 „Pozostałe koszty”
 • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki (w analityce: imienne konto ucznia)

Natomiast wypłatę na konta bankowe ujmiemy w następujący sposób:

 • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: imienne konto ucznia - stypendium)
 • Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”.

Podstawa prawna:

 • § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 128, poz. 861 ze zm.) - rozporządzenie w sprawie szczególnych zasadach rachunkowości.

Autor: Ewa Kowalska

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31948 )
Array ( [docId] => 31948 )

Array ( [docId] => 31948 )