Uzgadnianie zapisów ewidencji analitycznej i syntetycznej

Data: 15-02-2017 r.

Zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych stanowią element prowadzonych przez jednostkę ksiąg rachunkowych i powinny zostać sporządzone co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z przepisem art. 16 ustawy o rachunkowości konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) zawierają zapisy, które stanowią uszczegółowienie i uzupełnienie zapisów kont księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Muszą one zatem spełnić wymóg trwałego oznakowania nazwą jednostki, której dotyczą, wyraźnego ich oznaczenia co do roku obrachunkowego, okresu sprawozdawczego oraz daty sporządzenia, a także ich  przechowywania w ustalonej kolejności.

Zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych stanowią element prowadzonych przez jednostkę ksiąg rachunkowych i powinny zostać sporządzone co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sporządzane są one jako:

 • zestawienia sald na dany dzień w formie tabelarycznej (ewidencja prowadzona przy użyciu komputera),
 • zestawienie sald poszczególnych grup składników majątku jednostki m.in. w formie tabel (ewidencja ręczna).

Ustawa o rachunkowości nie definiuje terminów oraz częstotliwości, w których jednostka jest zobowiązana do uzgodnienia zapisów widniejących w księgach pomocniczych oraz sald poszczególnych kont analitycznych z kontami księgi głównej. Regulacje w tym zakresie powinny zostać dokonane przez kierownika jednostki i sformalizowane w przyjętej do stosowania przez jednostkę polityce rachunkowości (z uwzględnieniem, że czynności te nie mogą być wykonywane rzadziej niż na koniec okresu obrachunkowego).

Schemat 1. Metodologia uzgadniania sald kont syntetycznych z analitycznymi

Konto główne 1

SP +/- WN -/+ Ma

Konto pomocnicze 1.1

SP +/- WN -/+ Ma

Konto pomocnicze 1.1.1

SP +/- WN -/+ Ma

Konto pomocnicze 1.1.2

SP +/- WN -/+ Ma

Konto pomocnicze 2.1

SP +/- WN -/+ Ma

Izabela Świderek, dr nauk ekonomicznych, skarbnik jst

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40036 )
Array ( [docId] => 40036 )

Array ( [docId] => 40036 )