Zarachowanie zapłaty na poczet jednego z długów

Data: 23-03-2018 r.

Jak jednostka budżetowa powinna rozliczyć zapłatę należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy kwota wpłaty nie jest wystarczająca na pokrycie należności głównej i odsetek.Poznaj zasadę zarachowania zapłaty na poczet jednego z długów.

Zarachowanie zapłaty na poczet jednego z długów może mieć zastosowanie wtedy, gdy spełnione przez dłużnika świadczenie nie pokrywa wszystkich długów tego samego rodzaju. W takiej sytuacji zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela może nie być obojętne, na poczet którego z długów zaliczyć dokonaną spłatę. Sprawę tę, jeżeli strony nie umówiły się inaczej w umowie, regulują przepisy art. 451 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Decyzja w tym względzie należy w pierwszej kolejności do dłużnika. Może on wskazać dług, który chce uiścić przy spełnieniu świadczenia, ale tylko do momentu zarachowania go przez wierzyciela. Dyspozycja wydana przez dłużnika co do zarachowania wiąże wierzyciela, z wyjątkiem należności ubocznych, do których zaliczamy odsetki, oraz zalęgających świadczeń głównych.

Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, w której dłużnik dokonuje dobrowolnej zapłaty. Nie ma ona natomiast zastosowania do spłaty należności, co następuje w drodze postępowania egzekucyjnego.

Natomiast w sytuacji, w której dłużnik nie wskaże długu, który ma być zaspokojony z dokonanej spłaty, decyzja w tej sprawie przechodzi na wierzyciela. Powinien on dokonać zarachowania zapłaty w pokwitowaniu, które przyjęte przez dłużnika bez zastrzeżeń oznacza wyłączenie dłużnika, co do oznaczenia kolejności zapłaty.

W przypadku, gdy ani dłużnik, ani wierzyciel nie oznaczy sposobu zarachowania, decyduje wymagalność długów. Jeżeli kilka długów jest wymagalnych jednocześnie, a spłata jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich o tej samej dacie wymagalności, wówczas spłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet wszystkich.

Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40885 )
Array ( [docId] => 40885 )

Array ( [docId] => 40885 )