Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 07.02.2018
  Korekta sprawozdań budżetowych – noworoczne zmiany
  Od nowego roku, nie trzeba już przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych zbiorczych miesięcznych sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień, jeżeli nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Nie przeocz wiedzy o nowych zasadach sporządzania korekt sprawozdań.Obowiązek poprawienia błędów w sprawozdaniach budżetowych wynika z § 9 rozporządzenia sprawozdawczego. ...

  Kadry i płace w jsfp 25.01.2018
  Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli na umowy o pracę w szkołach niepublicznych
  Regulacje dotyczące nakazu pracy na umowę o pracę wejdą w życie od 1 września 2018 r. i dotyczą przedszkoli, szkół, placówek publicznych niesamorządowych i niepublicznych. Nowelizacja dotyczy wszystkich osób zatrudnianych na stanowisku nauczyciela. Zatem nawet na jedna godzinę należy zatrudnić nauczyciel na umowę o pracę.Nowość dla szkół nie samorządowych i niepublicznychW szkołach ...

  Podatki w sektorze publicznym 28.11.2017
  Kiedy trzeba naliczyć VAT w stołówce szkolnej
  Świadczenie usług polegających na sprzedaży posiłków własnym uczniom i nauczycielom będzie zwolnione od opodatkowania VAT. Podatek VAT naliczany powinien być od sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej pracownikom niepedagogicznym.A co z VAT w przypadku nauczycieli?Zwolnienie z VAT…Usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty przez stołówkę ...

  Finanse publiczne 20.11.2017
  Zmiany w finansowaniu oświaty – już od stycznia 2018 r.
  Czekająca na podpis prezydenta ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zakłada m.in. uszczelnienie dotacji dla samorządów, ujednolicony wymiar pensum logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych, a także wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Warto zauważyć, że jednak zrezygnowano z planowanej zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia nauczycieli.Ustawa dotyczy m.in. zmian w ...

  Podatki w sektorze publicznym 18.11.2017
  Zakup koparko-ładowarki, a odliczenie VATu w całości
  Gminie potrzebna jest maszyna, którą będzie można wykorzystać do napraw i budowy sieci wodociągowych. Czy istnieje możliwość całkowitego odliczenia podatku od towarów i usług? Poznaj opinię dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą tej sprawy.Okoliczności sprawySprawa dotyczyła gminy, która czynnym podatnikiem VAT z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków oraz wynajmu ...

  Podatki w sektorze publicznym 09.11.2017
  Opodatkowanie użyczenia boiska sportowego – poznaj szczegóły
  Gmina, która podczas budowy boiska sportowego nie skorzystała z możliwości obniżenia wysokości należnego podatku o kwotę podatku naliczonego, może skorzystać z niepodlegającego opodatkowaniu nieodpłatnego użyczenia boiska.Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT wystąpiła o wydanie interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji użyczenia boiska sportowego ...

  Rachunkowość budżetowa 09.11.2017
  Naliczanie przedszkolnej dotacji – poznaj najnowsze zmiany, obowiązujące już od 2018 roku
  Nowe rozporządzenie dotyczące udzielania dotacji celowej na dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, odnosi się do tego, że dotacja przedszkolna nie będzie już zależna od usytuowania placówki, lecz od organu prowadzącego i rejestrującego. Zmiany dotyczą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a wejdą one w życie w styczniu 2018 roku.Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych ...

  Rachunkowość budżetowa 09.11.2017
  Inwentaryzacja majątku jednostki budżetowej. Zabezpiecz się przed czołowymi błędami przy ewidencji
  Zapisy z ksiąg rachunkowych są trwałe, bez obszarów pozwalających na powtórne zmiany. Dopuszczanie się nietrwałych zapisów, np. z użyciem ołówka w ręcznie prowadzonej księdze środków trwałych jest niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowości.Regionalna Izba obrachunkowa w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w jednej z pomorskich jednostek budżetowych. Jej celem było sprawdzenie ...

  Rachunkowość budżetowa 31.10.2017
  Wyodrębniony rachunek na koniec roku i rozliczenie nadwyżki
  Obowiązkiem oświatowej jednostki budżetowej jest rozliczenie środków pozostających na wydzielonym rachunku jednostki na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Środki te, zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Przekazane do 5 stycznia roku następnego środki finansowe z rachunku wydzielonego na konto ...

  Kadry i płace w jsfp 31.10.2017
  Pracownik na urlopie rodzicielskim. Czy za 11 listopada i 6 stycznia trzeba udzielić dnia wolnego
  Pracownikowi przebywającemu na urlopie rodzicielskim należy się przede wszystkim w tym okresie zasiłek macierzyński, który jest wypłacany za każdy dzień niezdolności do pracy, bez wyłączenia dni wolnych od pracy. Stąd nie ma obowiązku udzielania dnia wolnego za święto wypadające w sobotę pracownikom przebywającym na urlopie rodzicielskim.Jeżeli zaś chodzi o drugiego pracownika, ...