Wszystkie artykuły

  Podatki w sektorze publicznym 10.08.2020
  Trybunał Konstytucyjny: Wsteczne obniżenie podatku od elektrowni wiatrowych było niezgodne z prawem
  Wprowadzenie przepisów obniżających podatek od elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. było niezgodne z ustawą zasadniczą - uznał Trybunał. Jakie ma o konsekwencje dla gmin? W stanie prawnym istniejącym przed nowelizacją przepisów, dokonaną w połowie 2018 roku – podatek od nieruchomości naliczany był od całości elektrowni wiatrowych. Natomiast po zmianie obowiązujących ...

  Rachunkowość budżetowa 09.07.2020
  Nowe rozporządzenie MF likwiduje sprawozdania półrocznych z realizacji wydatków w układzie zadaniowym
     Minister finansów opublikował projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu na celu rezygnację z półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym.Projekt przewiduje likwidację w układzie zadaniowym sprawozdań półrocznych z wykonania:· planu wydatków budżetu państwa ...

  Kadry i płace w jsfp 25.06.2020
  Czy radny dzielnicy jest chroniony?
  PYTANIE: Czy pracownik, który jest radnym dzielnicy podlega ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy na podobnych zasadach jak radny gminy, radny powiatu lub sejmiku województwa (art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 22 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 27 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa).ODPOWIEDŹ: ...

  Finanse publiczne 08.06.2020
  Tarcza 4.0 wprowadza ważne zmiany dla JST
  Złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19 – takie zmiany zakłada kolejna już nowelizacja tarczy antykryzysowej.Rząd po raz kolejny rozszerza tarczę antykryzysową, chodzi o ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie ...

  Finanse publiczne 06.05.2020
  Tarcza antykryzysowa: sprawdź, jak wpływa na finanse samorządów
  Ustawa łagodząca skutki spowodowane pandemią koronawirusa wprowadza wiele zmian, które mają chronić rynek gospodarczy i przedsiębiorstwa przed załamaniem. Na co powinny zwrócić uwagę samorządy, aby ograniczyć straty finansowe?Rozwiązania zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz ...

  Podatki w sektorze publicznym 30.05.2019
  Odliczanie VAT przy działalności mieszanej – ważne dla JSFP
  Przed 2016 rokiem, w przypadku gdy odliczano VAT od wydatków związanych równocześnie z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, należało stosować dodatkową proporcję. Takie wnioski płyną z wyroku TSUE.    Zagadnienie sporneWyrok jest wynikiem sporu pomiędzy związkiem międzygminnym a Krajową Administracją Skarbową w przedmiocie prawa do odliczenia podatku ...

  Rachunkowość budżetowa 03.04.2019
  Uwaga! Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych
  Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych, które wprowadziła ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakres zmiany Opis Podatek rolny,  leśny  i od nieruchomości Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze ...

  Rachunkowość budżetowa 03.04.2019
  Będzie więcej czasu na wywiązanie się z niektórych obowiązków sprawozdawczych
  Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym wydłuża terminy przekazywania niektórych sprawozdań rocznych.Wprowadzone zmiany są pierwszymi z zapowiadanych przez resort finansów w ubiegłym roku rozwiązań, które mają na celu zmniejszenie obciążeń biurokratycznych służb finansowych jednostek sektora ...

  Kadry i płace w jsfp 22.05.2018
  Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy
  Najczęściej przy obliczaniu stażu pracy wątpliwości budzi okres wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym oraz sposób jego dokumentowania. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wskazany okres pracy, jeśli jest on potwierdzony odpowiednim dokumentem. Podstawowym jest zaświadczenie wydane przez urząd gminy, na której terenie znajdowało się gospodarstwo rolne.Ustawa o wliczaniu okresów pracy ...

  Kadry i płace w jsfp 22.05.2018
  Klauzula o ochronie danych w ogłoszeniach o naborze na stanowiska
  Ważnym aspektem pomijanym w ogłoszeniach o naborze na stanowiska w sektorze publicznym jest brak klauzuli informacyjnej, o której mowa w przepisach o ochronie danych osobowych. Pracodawcy sektora publicznego zwykle zamykają treść ogłoszenia o naborze na treści wymaganej ustawowo, czy to w ustawie o pracownikach samorządowych, czy o służbie cywilnej.Treść ogłoszenia o naborze nie musi ...