Wszystkie dokumenty związane z tagiem "kasa fiskalna"

  VAT i akcyza 27.07.2015

 • Zaliczki ewidencjonowane na kasie fiskalnej można ująć w księdze
 • Generalnie zaliczka otrzymana na poczet sprzedaży towarów nie stanowi przychodu podatkowego z chwilą jej otrzymania. W związku z tym nie podlega ewidencji w księdze podatkowej. Fakt otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru nie jest jednoznaczny z uregulowaniem należności. Zaliczkę wyróżnia bowiem to, że nie ma ona charakteru definitywnego, jest wpłacana „z góry” i stanowi zabezpieczenie ...
  Tagi: kasa fiskalna, pkpir,
  VAT i akcyza 24.06.2015

 • Do ewidencji dokumentów podatkowych wystarczy rolka z kasy fiskalnej
 • Podatnicy, prowadząc ewidencję przechowują kopie dokumentów fiskalnych przez okres wymagany w ustawie oraz Ordynacji podatkowej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości. Jednak nie wszyscy podatnicy wiedzą, jak należy postępować np. z rolkami, na których zapisywany jest obrót na kasie fiskalnej.Przez dokument fiskalny należy rozumieć paragon fiskalny, fakturę i raport ...
  Tagi: kasa fiskalna, faktura, przechowywanie dokumentów,
  VAT i akcyza 16.06.2015

 • Wypełnianie PIT to nie doradztwo podatkowe
 • Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych ma w dużej mierze charakter techniczny a nie prawny. A to dlatego, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, a w szczególności ksiąg rachunkowych. Tym samym czynności te nie stanowią usług doradztwa – tak uznał minister finansów w interpretacji ogólnej nr PT3.8101.2.2015.AEW.16. Minister finansów wydał oczekiwaną przez księgowych ...
  Tagi: rozliczenie podatku, kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 26.04.2015

 • Kiedy reklamację należy skorygować na kasie
 • Podatnik ma obowiązek dokonania korekty w ewidencji na kasie rejestrującej tylko w przypadku ewidentnej pomyłki. Wcześniej pomyłkę trzeba ująć w odrębnej ewidencji, która jest podstawą do obliczenia podatku.Z reklamacją mogą spotkać się wszyscy ci podatnicy, którzy np. sprzedają bilety na jakieś wydarzenia. Zwroty biletów są ujmowane w odrębnej ewidencji, pozwalającej na skorygowanie ...
  Tagi: kasa fiskalna, reklamacja,
  VAT i akcyza 24.03.2015

 • Sprzedaży starego auta nie trzeba ewidencjonować na kasie
 • Dostawa pojazdów samochodowych do łącznej kwoty 20.000 zł rocznie jest zwolniona z obowiązku rejestracji za pomocą kasy fiskalnej. Ale nawet jednorazowe przekroczenie tego limitu, powoduje utratę zwolnienia.  Obowiązek ewidencji w kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynika z ustawy o VAT. Jednocześnie ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 10.03.2015

 • Komercyjne sporządzanie zeznań podatkowych bez zwolnienia z VAT
 • Podatnik świadczący usługi rachunkowo-księgowe, w tym sporządzanie jednorazowych zeznań podatkowych nie może zastosować podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach.Jedną z sytuacji uniemożliwiających korzystanie ze zwolnienia z VAT jest świadczenie usług doradczych (art. 113 ust. ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT). Ustawa ...
  Tagi: rozliczenie podatku, doradca podatkowy, kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 03.02.2015

 • Niektóre usługi organizacji pozarządowych są zwolnione z ewidencji na kasie
 • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Niektóre rodzaje działalności są jednak zwolnione z tego obowiązku.Do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  PIT 17.01.2015

 • Podatnik może wybrać uproszczoną formę opodatkowania
 • Przedsiębiorca, który rejestruje otrzymane zaliczki w kasie fiskalnej ma prawo do uproszczenia rozliczeń podatkowych, ustalając przychód podobnie jak z tytułu rozliczeń VAT. Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy ustaw podatkowych w tym zakresie.Do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, ...
  Tagi: kasa fiskalna, zaliczka na podatek,
  VAT i akcyza 17.01.2015

 • Nowe grupy podatników muszą zainstalować kasy fiskalne
 • Od początku 2015 r. obowiązek używania kas fiskalnych objął prawników, doradców podatkowych, lekarzy i dentystów. Kasy fiskalne muszą zainstalować także fryzjerzy, kosmetolodzy, restauratorzy oraz mechanicy samochodowi.Nowe kategorie podatników, którzy muszą mieć kasy fiskalne od 2015 roku bez względu na wysokość sprzedaży dotyczą także świadczenia usług: naprawy pojazdów silnikowych ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 10.11.2014

 • Mechanicy samochodowi, prawnicy i lekarze muszą zainstalować kasy fiskalne
 • Wraz z początkiem 2015 roku przybędzie grup zawodowych, które będą zobowiązane do zainstalowania kas fiskalnych. Znajdą się wśród nich m.in. prawnicy, doradcy podatkowi, lekarze i dentyści, fryzjerzy i kosmetolodzy, restauratorzy, mechanicy samochodowi.Od 2015 roku wprowadzono obowiązek ewidencji w kasach rejestrujących dla nowych grup podatników. Minister finansów rozszerzył kategorie ...
  Tagi: kasa fiskalna,