Wszystkie dokumenty związane z tagiem "kasa fiskalna"

  VAT i akcyza 16.06.2015

 • Wypełnianie PIT to nie doradztwo podatkowe
 • Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych ma w dużej mierze charakter techniczny a nie prawny. A to dlatego, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, a w szczególności ksiąg rachunkowych. Tym samym czynności te nie stanowią usług doradztwa – tak uznał minister finansów w interpretacji ogólnej nr PT3.8101.2.2015.AEW.16. Minister finansów wydał oczekiwaną przez księgowych ...
  Tagi: rozliczenie podatku, kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 26.04.2015

 • Kiedy reklamację należy skorygować na kasie
 • Podatnik ma obowiązek dokonania korekty w ewidencji na kasie rejestrującej tylko w przypadku ewidentnej pomyłki. Wcześniej pomyłkę trzeba ująć w odrębnej ewidencji, która jest podstawą do obliczenia podatku.Z reklamacją mogą spotkać się wszyscy ci podatnicy, którzy np. sprzedają bilety na jakieś wydarzenia. Zwroty biletów są ujmowane w odrębnej ewidencji, pozwalającej na skorygowanie ...
  Tagi: kasa fiskalna, reklamacja,
  VAT i akcyza 24.03.2015

 • Sprzedaży starego auta nie trzeba ewidencjonować na kasie
 • Dostawa pojazdów samochodowych do łącznej kwoty 20.000 zł rocznie jest zwolniona z obowiązku rejestracji za pomocą kasy fiskalnej. Ale nawet jednorazowe przekroczenie tego limitu, powoduje utratę zwolnienia.  Obowiązek ewidencji w kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynika z ustawy o VAT. Jednocześnie ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 10.03.2015

 • Komercyjne sporządzanie zeznań podatkowych bez zwolnienia z VAT
 • Podatnik świadczący usługi rachunkowo-księgowe, w tym sporządzanie jednorazowych zeznań podatkowych nie może zastosować podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach.Jedną z sytuacji uniemożliwiających korzystanie ze zwolnienia z VAT jest świadczenie usług doradczych (art. 113 ust. ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT). Ustawa ...
  Tagi: rozliczenie podatku, doradca podatkowy, kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 03.02.2015

 • Niektóre usługi organizacji pozarządowych są zwolnione z ewidencji na kasie
 • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Niektóre rodzaje działalności są jednak zwolnione z tego obowiązku.Do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  PIT 17.01.2015

 • Podatnik może wybrać uproszczoną formę opodatkowania
 • Przedsiębiorca, który rejestruje otrzymane zaliczki w kasie fiskalnej ma prawo do uproszczenia rozliczeń podatkowych, ustalając przychód podobnie jak z tytułu rozliczeń VAT. Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy ustaw podatkowych w tym zakresie.Do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, ...
  Tagi: kasa fiskalna, zaliczka na podatek,
  VAT i akcyza 17.01.2015

 • Nowe grupy podatników muszą zainstalować kasy fiskalne
 • Od początku 2015 r. obowiązek używania kas fiskalnych objął prawników, doradców podatkowych, lekarzy i dentystów. Kasy fiskalne muszą zainstalować także fryzjerzy, kosmetolodzy, restauratorzy oraz mechanicy samochodowi.Nowe kategorie podatników, którzy muszą mieć kasy fiskalne od 2015 roku bez względu na wysokość sprzedaży dotyczą także świadczenia usług: naprawy pojazdów silnikowych ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 10.11.2014

 • Mechanicy samochodowi, prawnicy i lekarze muszą zainstalować kasy fiskalne
 • Wraz z początkiem 2015 roku przybędzie grup zawodowych, które będą zobowiązane do zainstalowania kas fiskalnych. Znajdą się wśród nich m.in. prawnicy, doradcy podatkowi, lekarze i dentyści, fryzjerzy i kosmetolodzy, restauratorzy, mechanicy samochodowi.Od 2015 roku wprowadzono obowiązek ewidencji w kasach rejestrujących dla nowych grup podatników. Minister finansów rozszerzył kategorie ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  CIT 20.08.2014

 • Kiedy trzeba zwrócić ulgę na zakup kasy fiskalnej
 • Podatnik, który zawiesił na jakiś czas prowadzenie biznesu, nie musi oddawać ulgi na kasę fiskalną. Jeżeli jednak po przerwie zdecyduje się na likwidację firmy, uzyskaną na kasę ulgę trzeba będzie zwrócić.W określonych przepisami sytuacjach podatnicy zobowiązani są do zwrotu tzw. ulgi na zakup kas. Konieczne jest to –– jeżeli w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania: podatnik ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 11.08.2014

 • Od 2015 roku kolejne grupy podatników zainstalują kasy fiskalne
 • Kolejne grupy usług będą poddawane fiskalizacji i kolejne grupy podatników będą musiały instalować kasy fiskalne. Według planów ministra finansów od 2015 r. będą to prawnicy, doradcy podatkowi, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz kosmetyczki.Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia ...
  Tagi: kasa fiskalna,