Czas pracy kierowców w umowie międzynarodowej AETR

Autor: Mieszkowski Piotr
Data: 23-10-2012 r.

Konwencja międzynarodowa AETR, to obowiązująca w krajach Unii Europejskiej umowa, która określa czas pracy kierowców pojazdów, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Prace nad umową AETR rozpoczęły się w Genewie w 1970 roku, konwencja obowiązuje od 1976 roku, a w Polsce od 1992 roku. Jednym z celów konwencji AETR jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie krajów-sygnatariuszy.

Zasadnicze cele konwencji AETR, to popieranie rozwoju i usprawnianie międzynarodowego transportu drogowego pasażerów oraz ładunków, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie krajów, w których konwencja obowiązuje oraz regulacja przepisów dotyczących warunków zatrudnienia w firmach zajmujących się międzynarodowymi przepisami drogowymi według zasad jakie obowiązują w Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Według przepisów AETR, czas pracy kierowcy oraz czas odpoczynku kierowcy, należy rejestrować za pomocą tachografów przy pomocy specjalnych tarcz lub kart zapisu w nowszych tachografach cyfrowych. Konwencja AETR precyzuje czas pracy kierowców i czas odpoczynku kierowców, i razem z Kodeksem Pracy jest podstawą do rozliczania czasu pracy kierowców. Tarcze oraz karty rejestrujące przy pomocy tachografu czas pracy kierowców, przedsiębiorca trudniący się transportem, ma obowiązek przechowywać przez 12 miesięcy.

W trakcie używania kart zapisu, kierowca autokaru bądź „TIR-a” musi nanieść tam takie informacje, jak m.in. swoje imię i nazwisko, datę i miejsce rozpoczęcia korzystania z karty oraz datę i miejsce zakończenia korzystania z niej, każdą godzinę zmiany podróży oraz oczywiście numer rejestracyjny pojazdu, którym wykonywany jest dany, zapisywany transport.

W umowie międzynarodowej AETR, określone zostały takie zasady, jak m.in. minimalny wiek kierowcy, który wynosi: 18 lat dla pojazdów z naczepami i przyczepami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t, od 18 do 21 lat w przypadku pozostałych pojazdów, lecz tutaj niezbędne jest świadectwo kwalifikacji oraz 21 lat dla kandydata na kierowcę autokarów.

Konwencja AETR nakłada także obowiązek montowania i używania urządzeń kontrolnych w postaci tachografów i kontroli tachografów w dniu, gdy pojazd jest używany do transportu.

Ponadto w umowie AETR określony jest maksymalny czas prowadzenia pojazdu, który wynosi 4,5 godz. jazdy bez przerwy, zaś dzienny czas maksymalny - 9 godzin. Z kolei czas odpoczynku kierowcy to min. 45 minut lub kilka okresów 15 minutowych, zaś łącznie dzienny odpoczynek musi wynieść co najmniej 11 godzin.


Zobacz także:

Mieszkowski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 31994 )
Array ( [docId] => 31994 )