Nie będzie trzeba okazywać zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

Autor: Katarzyna Laskowska-Woś
Data: 11-02-2015 r.

Od 2 marca 2015 r. dojdzie nowe odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Ponadto wreszcie zostanie ujednolicona kwestia kontroli wpisów manualnych na kartę kierowcy lub odręcznych na wykresówkę.

Już w marcu wejdzie w życie część przepisów rozporządzenia nr 165/2014 zmieniającego obowiązujące rozporządzenie 3821/85 dotyczące tachografów. Kolejne nowe regulacje zaczną obowiązywać w 2016 roku.

Brak zaświadczeń

Przepisy w zakresie korzystania z wykresówek i kart kierowców w zasadzie nie ulegają zmianom. Jednak w rozporządzeniu nr 165/2014 pojawia się zapis, że kierowca, który w wyniku oddalenia się od pojazdu nie jest w stanie używać tachografu i okresy swojej aktywności wprowadza ręcznie na wykresówkę lub manualnie na kartę kierowcy, nie musi przedkładać formularzy dodatkowo potwierdzających te czynności.

Służby kontrolne UE miały różne podejście do kwestii wpisów manualnych lub odręcznych, dlatego ten zapis ma to ujednolicić.

Większy zasięg

To samo będzie dotyczyło:

1) pojazdów lub zespołów pojazdów o dmc nieprzekraczającej 7,5 ton używanych:

2) pojazdów używanych do przewozu rzeczy z napędem na gaz ziemny lub ciekły albo z napędem elektrycznym o dmc wraz przyczepami lub naczepami o dmc nieprzekraczającej 7,5 ton;

3) pojazdów wykorzystywanych do przewozu żywych zwierząt z gospodarstw na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do miejscowych rzeźni.

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego, Jakub Wolański, doradca do spraw transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 36540 )
Array ( [docId] => 36540 )

Array ( [docId] => 36540 )